La Romana
Om Alberto Moravia (2)

I den andra delen av Robert Azars essä om Moravia har turen här kommit till La Romana – Romarinnan – där något av det som också blir Moravias signatur framträder. Trots tidiga intryck av den modernistiska litteraturen med dess nya berättartekniker…


De likgiltiga
Om Alberto Moravia (1)

I en inledande text om Alberto Moravias debutbok, Gli indifferenti – om en familj och en hel borgarklass i nedgång under den framväxande fascismen och om människor utan förmåga till djupare förståelse eller känslor för vare sig andra eller sig…


Tusen sidor Aragon
Philippe Forest – Aragon

Aragon hör till de stora namnen i 1900-talets Frankrike. Han levde länge – från 1897 till 1982 – och än idag kan man på Paris gator träffa människor som sett eller talat med honom. När jag slog upp Philippe Forest…


Den tyska lärdomstraditionen
Peter Watson – The German Genius

Peter Watsons nästan tusensidiga studie The German Genius utkom 2010 och finns nu tillgänglig i storpocket. Projektet är excentriskt – att skriva historien om den tyskan andens framsteg,…


Yves Bonnefoy – Poésie et photographie

Yves Bonnefoys bibliografi är omfångsrik, och trots sin höga ålder – han är född 1923 – slutar han inte att publicera i ett rasande tempo. Under fjolåret utgavs av hans hand tre essäer över poesins och dramatikens historia. Hans andra…


Det förflutnas omöjliga återkomst
Francis Démier – La France de la Restauration

Av ROBERT AZAR Frankrikes moderna historia är indelad i distinkta perioder som för den invigde bär sina särskilda färger, sina konstnärer, sina statsmän och sina fältherrar. En av de…


Annie Ernaux – Retour à Yvetot

Av ROBERT AZAR Vad är det som är så obehagligt i Kafkas romaner, och på vilket sätt förutsåg Orwell själens utarmning i det totalitära samhället? Enligt min tolkning är…


Michael Edwards – Paris aubaine

Av ROBERT AZAR Michael Edwards, född 1938 i Londonförorten Barnes, är varken känd i Stockholm, London eller Paris. Men hans produktion är omfattande och han innehar två av de…


Den försvinnande bokstaven
Yves Bonnefoy – Le Digamma

Till de levande legenderna i fransk poesi hör Yves Bonnefoy, född 1923 i Tours, den anrika staden vid Loire. Hans dikter kan läsas på husväggarna i Paris och många franska gymnasieelever är ålagda ett studium av de melodiska dikterna i…