Att restaurera ett monument
Efter branden i Notre-Dame

I april 2019 kunde man i direktsändning följa hur en av världens mest kända kyrkor, Notre-Dame i Paris, härjades av eld. President Macron meddelade omedelbart att den skulle byggas upp igen. Donationer strömmade in från hela världen och bidrog till…


Guerre 
En ny och hittills okänd roman av Céline

Det väckte sensation förra våren när drygt 5.000 dittills okända handskrivna manuskript av Céline offentliggjordes i Frankrike, Bland dem fanns två romaner, Guerre och Londres, varav den första kom ut på Gallimard i våras – nästan 80 år efter dess…


Théodore Fraenkel 
En omärklig mans märkliga liv

Det märkliga livsödet hos en numera ganska omärklig medlem bland franska surrealister och dadaister, med ännu idag namnkunniga medlemmar som till exempel André Breton, Tristan Tzara och Jacques Vaché, står i centrum i en historisk roman, Théodore Fraenkel, un éclair dans…


La Romana
Om Alberto Moravia (2)

I den andra delen av Robert Azars essä om Moravia har turen här kommit till La Romana – Romarinnan – där något av det som också blir Moravias signatur framträder. Trots tidiga intryck av den modernistiska litteraturen med dess nya berättartekniker…


De likgiltiga
Om Alberto Moravia (1)

I en inledande text om Alberto Moravias debutbok, Gli indifferenti – om en familj och en hel borgarklass i nedgång under den framväxande fascismen och om människor utan förmåga till djupare förståelse eller känslor för vare sig andra eller sig…


Tusen sidor Aragon
Philippe Forest – Aragon

Aragon hör till de stora namnen i 1900-talets Frankrike. Han levde länge – från 1897 till 1982 – och än idag kan man på Paris gator träffa människor som sett eller talat med honom. När jag slog upp Philippe Forest…


Den tyska lärdomstraditionen
Peter Watson – The German Genius

Peter Watsons nästan tusensidiga studie The German Genius utkom 2010 och finns nu tillgänglig i storpocket. Projektet är excentriskt – att skriva historien om den tyskan andens framsteg,…


Yves Bonnefoy – Poésie et photographie

Yves Bonnefoys bibliografi är omfångsrik, och trots sin höga ålder – han är född 1923 – slutar han inte att publicera i ett rasande tempo. Under fjolåret utgavs av hans hand tre essäer över poesins och dramatikens historia. Hans andra…


Det förflutnas omöjliga återkomst
Francis Démier – La France de la Restauration

Av ROBERT AZAR Frankrikes moderna historia är indelad i distinkta perioder som för den invigde bär sina särskilda färger, sina konstnärer, sina statsmän och sina fältherrar. En av de…


Annie Ernaux – Retour à Yvetot

Vad är det som är så obehagligt i Kafkas romaner, och på vilket sätt förutsåg Orwell själens utarmning i det totalitära samhället? Enligt min tolkning är böcker som Processen och 1984 så berörande, eftersom de utmålar en värld där ingen…


Michael Edwards – Paris aubaine

Av ROBERT AZAR Michael Edwards, född 1938 i Londonförorten Barnes, är varken känd i Stockholm, London eller Paris. Men hans produktion är omfattande och han innehar två av de…


Den försvinnande bokstaven
Yves Bonnefoy – Le Digamma

Till de levande legenderna i fransk poesi hör Yves Bonnefoy, född 1923 i Tours, den anrika staden vid Loire. Hans dikter kan läsas på husväggarna i Paris och många franska gymnasieelever är ålagda ett studium av de melodiska dikterna i…


Pierre Legendre – Le Point Fixe. Nouvelles conférences

Av ROBERT AZAR När jag läser Pierre Legendre (f. 1930) får jag intrycket att hans bildning är i det närmaste outsinlig. Han använder sig av den för att förverkliga ett av de mest intressanta projekten i franskt efterkrigstänkande. Sedan 1983…