Tema

Sport i Dixikon

Läs om världens första sportbild i antika Paestum, om en schweizisk fotbollsperformance och frågan om vad fotboll egentligen väcker för tankar, om vad Platon och bollen har ihop och förstås om lösningen av huvudproblemet.

Tema

Essäer

Om resor till platser som finns och som inte längre finns och om en person som menar att varje åtskillnad mellan jag och samhälle är falsk medan en annan gör vad han kan för att upprätthålla den.

Tema

Europas språkvärld

I en serie texter tar Tommy Andersson upp vår europeiska språkvärld och ställer frågor om hur ett litet antal språk blir alltmer dominerande på alltfler områden och om hur samhället och individen påverkas av detta. Vad händer då den den globala varianten av engelska – kommunikationsspråket i internationella sammanhang – växer sig starkare och vilka vägar kan vi välja för att öka ömsesidig förståelse utan att andra språk  förfaller till regionala kuriositeter?