Alla artiklar av Robert Azar

La Romana
Om Alberto Moravia (2)

Av Robert Azar
I den andra delen av Robert Azars essä om Moravia har turen här kommit till La Romana – Romarinnan – där något av det som också blir Moravias signatur framträder. Trots tidiga intryck av den modernistiska litteraturen med dess nya berättartekniker förblev han realismen och den psykologiska kommentaren trogen och tematiken…

De likgiltiga
Om Alberto Moravia (1)

Av Robert Azar
I en inledande text om Alberto Moravias debutbok, Gli indifferenti – om en familj och en hel borgarklass i nedgång under den framväxande fascismen och om människor utan förmåga till djupare förståelse eller känslor för vare sig andra eller sig själva – inleder Robert Azar här en essä i flera…

Tusen sidor Aragon
Philippe Forest – Aragon

Av Robert Azar
Aragon hör till de stora namnen i 1900-talets Frankrike. Han levde länge – från 1897 till 1982 – och än idag kan man på Paris gator träffa människor som sett eller talat med honom. När jag slog upp Philippe Forest nya biografi Aragon, ett nästan tusensidigt mastodontverk som ingående beskriver detta…

Den tyska lärdomstraditionen
Peter Watson – The German Genius

Av Robert Azar
Peter Watsons nästan tusensidiga studie The German Genius utkom 2010 och finns nu tillgänglig i storpocket. Projektet är excentriskt – att skriva historien om den tyskan andens framsteg, inom konst såväl som vetenskap, från 1700-talets mitt till våra…

Yves Bonnefoy – Poésie et photographie

Av Robert Azar
Yves Bonnefoys bibliografi är omfångsrik, och trots sin höga ålder – han är född 1923 – slutar han inte att publicera i ett rasande tempo. Under fjolåret utgavs av hans hand tre essäer över poesins och dramatikens historia. Hans andra i år publicerade bok, Poésie et photographie, bygger på en…

Mytens konstitutiva funktion

Av Robert Azar
Av ROBERT AZAR Jag stiger upp tidigt på morgonen och betraktar trafiken: spårvagnarna i min hemstad som forslar människor från förorterna in mot centrum; och bussarna som snart ska korsa älven och föra arbetare till Volvo och de andra industrierna på Hisingen. Skarp kritik har riktats mot uniformiserandet av människan…

Det förflutnas omöjliga återkomst
Francis Démier – La France de la Restauration

Av Robert Azar
Av ROBERT AZAR Frankrikes moderna historia är indelad i distinkta perioder som för den invigde bär sina särskilda färger, sina konstnärer, sina statsmän och sina fältherrar. En av de mest svårfångade epokerna är den som går under namnet Restaurationen,…

Annie Ernaux – Retour à Yvetot

Av Robert Azar
Av ROBERT AZAR Vad är det som är så obehagligt i Kafkas romaner, och på vilket sätt förutsåg Orwell själens utarmning i det totalitära samhället? Enligt min tolkning är böcker som Processen och 1984 så berörande, eftersom de utmålar…

Michael Edwards – Paris aubaine

Av Robert Azar
Av ROBERT AZAR Michael Edwards, född 1938 i Londonförorten Barnes, är varken känd i Stockholm, London eller Paris. Men hans produktion är omfattande och han innehar två av de mest prestigefyllda posterna i Kultur-Frankrike: professuren för engelsk litteratur vid…

Den försvinnade bokstaven
Yves Bonnefoy – Le Digamma

Av Robert Azar
Till de levande legenderna i fransk poesi hör Yves Bonnefoy, född 1923 i Tours, den anrika staden vid Loire. Hans dikter kan läsas på husväggarna i Paris och många franska gymnasieelever är ålagda ett studium av de melodiska dikterna i sviten Les Planches courbes (2001). 

Bonnefoys litterära produktion är omfattande.…

Pierre Legendre – Le Point Fixe. Nouvelles conférences

Av Robert Azar
Av ROBERT AZAR När jag läser Pierre Legendre (f. 1930) får jag intrycket att hans bildning är i det närmaste outsinlig. Han använder sig av den för att förverkliga ett av de mest intressanta projekten i franskt efterkrigstänkande. Sedan 1983 har han i en serie omfångsrika band, som han kallar…