Ben Lerner – Leaving the Atocha Station

Av STINA OTTERBERG Ibland tar sig läsning oväntade vägar. Två gånger på kort tid har jag stött på ett mig tidigare obekant litterärt motiv: människor som bryter samman på…


John Chr. Jørgensen – Da kvinderne blev journalister

Av STINA OTTERBERG De allra flesta tidningsredaktioner i Norden har historiskt sett präglats av en strikt könshierarki som börjat luckras upp för bara några decennier sedan. Gång efter annan visar presshistorien hur männen har tagit hand om ledarsidan och kultursidans…