Øyvind Rimbereid , Arnfinn Åslund (red.) – Georg Johannesen – Sitater fra femti års muntlig praksis

Av GUNNAR D. HANSSON Om den norske poeten och retorikprofessorn Georg Johannesen finns det många historier. Och de flesta är sanna – motsatt gäller som bekant våra svenska Bellmanshistorier.…