Den tyska lärdomstraditionen
Peter Watson – The German Genius

Peter Watsons nästan tusensidiga studie The German Genius utkom 2010 och finns nu tillgänglig i storpocket. Projektet är excentriskt – att skriva historien om den tyskan andens framsteg,…