Redaktion

 1. Per Brodén

  Redaktör och ansvarig utgivare.

Skribenter

 1. Ida Andersen

  Fil mag i litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Verksam som författare, översättare och kulturskribent och med italiensk litteratur som huvudintresse. Hennes senaste publikation är diktsamlingen Intarsia.

 2. Tommy Andersson

  Tommy Andersson är översättare, bl.a. aktuell med Victor Klemperers LTI och Friedrich Kittlers Nedskrivningssystem 1800/1900.

 3. Niklas Andersson

  Läkare i psykiatri och fil.kand., teoretisk filosofi. Intresserad av medvetandet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

 4. Erik Andersson

  Författare, skribent och översättare, senast bla av Tolkien och Joyce.

 5. Robert Azar

  Robert Azar, född 1986, doktor i litteraturvetenskap och redaktör för Tidskriften Staden. Utgav senast Förnuftets auktoritet på ellerströms förlag.

 6. Theresa Benér

  Teaterkritiker och kulturskribent, specialiserad på europeisk samtidsteater.

 7. Erik Bergqvist

  Poet, kritiker och översättare. Sångare och låtskrivare.

 8. Mårten Björk

  Doktorand i teologi och religionsvetenskap

 9. Anders Björnsson

  Historiker och publicist. Utgav under hösten 2013 en svit politiska journaler, Den krypande kontrarevolutionen.

 10. Clarissa Blomqvist

  Fil.dr. i språkvetenskap. Har arbetat som universitetslektor vid Hamburgs universitet och Aston University i Birmingham. Verksam som författare, journalist och lektör.

 11. Cecilia Carlander

  Svensklektor vid Sorbonne, Paris. Bloggar om fransk universitetsvärld, litteratur och annat franskt.

 12. Jacob Carlson

  Universitetslektor. Fil.dr. i franska.

 13. Barbara Czarniawska

  Senior professor i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes senaste böcker på svenska är En teori om organisering (2006/2014), och Ute på fältet, inne vid skrivbordet (2014).

 14. Johan Dahlbäck

  Kulturjournalist och litteraturkritiker i bl.a. Göteborgs-Posten

 15. Barbro Eberan

  Forskare, författare och kulturjournalist. Sedan många år bosatt i Hamburg och verksam i såväl svensk som tysk media. Kom senast ut med Brunt arv, den fjärde delen i hennes serie Tysk-europeisk historia i nazismens skugga.

 16. Maria Edström

  Teater-och litteraturkritiker. Mångårig medarbetare på kulturredaktionen Sveriges Radio, nu frilansskribent, främst för Expressen och Göteborgs-Posten.

 17. Ingrid Elam

  Välkänd kritiker och kolumnist, docent i litteraturvetenskap vid Malmö Högskola

 18. Torbjörn Elensky

  Torbjörn Elensky är författare

 19. Andreas Engström

  Kulturskribent med inriktning på samtida musik, bild- och scenkonst. Curator och dramaturg. Konstnärlig ledare för konsertserien Kontraklang. Bor i Berlin

 20. Ulf Eriksson

  Ulf Eriksson (f. 1958) är lyriker, prosaist, kritiker, översättare från spanska och introduktör av spanskspråkig litteratur. Hans senaste böcker är den lyriska essäromanen Det begravda berget och diktsamlingen Skalornas förråd (Foto: Sofia Runarsdotter)

 21. C.J. Erixon

  Fri skribent.

 22. Erik Erlanson

  Doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet med rötter i Norrland. Skriver om företrädesvis fransk poesi och filosofi.

 23. Gregor Flakierski

  Författare och skribent, född i Polen, bor i Sverige sedan 1969.

 24. Arne Florin

  Arne Florin, fil dr i litteraturvetenskap, Stockholms universitet (avh om Claes Hylinger). Forskar f.n. om rytm i modernistisk prosa

 25. Margareta Flygt

  Kulturjournalist och översättare. Bloggar om kultur, böcker och läsning

 26. Tomas Forser

  Tomas Forser är kritiker, bl.a. i GP och DN, teatervetare och professor em i litteraturvetenskap. Hans senaste arbete är Faustbrev. Tankar om en klassiker, 2018 (Foto: Håkan Berg)

 27. Ingar Gadd

  Fil.mag. och översättare, främst från franska.

 28. Tova Gerge

  Dramaturg och översättare från franska till svenska. Har även tillsammans med Athena Farrokhzad skrivit diktsamlingen Manualen (2009).

 29. Tidskriften Glänta

  Glänta är en av Sveriges ledande kulturtidskrifter, som sedan 1993 kommer ut med fyra nummer per år. Glänta är också ett bokförlag som ger ut böcker i samma gränsland – filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm – som tidskriften rör sig i. Gläntas hemsida Prenumerera på Glänta

 30. Klas Grinell

  Forskare i idéhistoria vid Göteborgs universitet, utvecklingsledare vid kulturstrategiska avdelningen, Göteborgs stad, skribent.

 31. Bo Gustavsson

  Författare och kritiker

 32. Rolf Gustavsson

  Journalist, författare och föreläsare, EU-kännare och kolumnist på Svenska Dagbladet.

 33. Nils Hansson

  Doktorand i medicinhistoria vid Lunds universitet. Pendlar mellan Berlin-Kreuzberg och Malmö.

 34. Gunnar D Hansson

  Poet, författare, översättare, essäist, fil.dr. i litteraturvetenskap, verksam vid Göteborgs universitet, medredaktör i den för en tid sedan utkomna antologin “Texter från Sapfo till Strindberg”.

 35. Magnus Hedlund

  Författare och översättare

 36. Stefan Hedlund

  Professor vid Institutet för rysslandsstudier i Uppsala

 37. Anne Heith

  Docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

 38. Kenneth Hermele

  Ekonom och författare. 2018 kom hans berättelse "En shtetl i Stockholm" på Weyler förlag

 39. Lars Hertzberg

  Professor emeritus i filosofi vid Åbo Akademi, forskat om bl.a. etik, språkfilosofi och Wittgenstein

 40. Johannes Heuman

  Historiker vid Uppsala universitet och École pratique des hautes études i Paris med inriktning på fransk historia. Han har tidigare arbetat som journalist och är redaktör på tidskriften Respons.

 41. Ivo Holmqvist

  Ivo Holmqvist, fil.dr. i engelsk litteratur, professor emeritus i skandinavistik, har undervisat på universiteten i Lund, Auckland, Odense och Gent.

 42. Anton Jansson

  Anton Jansson, Fil. Dr. i idéhistoria, Göteborgs universitet, inriktad på tysk idéhistoria och religion. Även verksam som kulturskribent.

 43. Ola Sigurdson Jarl Torgerson

  Ola Sigurdson är teolog och Jarl Torgerson medicinare, båda är medarbetare på Dixikon

 44. Jeana Jarlsbo

  Fil.dr. i franskspråkig litteratur. Verksam som kulturskribent och litterär översättare.

 45. Marianne Jeffmar

  Författare och kritiker, främst av franskspråkig litteratur i bl. a. SvD. Hon har under flera år varit bosatt i bl. a. Belgien, Frankrike och Schweiz. Hennes senaste böcker är "En kista av glas" (2010) och "Bland pallemoner och draffodiler" (2011).

 46. Anders Johansson

  Anders Johansson är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Umeå universitet, samt kritiker i Aftonbladet.

 47. Niclas Johansson

  Doktorand vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala

 48. Peter Johnsson

  Korrespondent i centraleuropa sedan trettio år. Bosatt i Warszawa. Författare till böcker om bl.a. Polen, "Polen i historien" (2010) och Ukraina, senast "Ukraina i historien: från äldsta tid till 2015" (2015).

 49. Ann-Cathrine Jungar

  Född i Jakobstad, Finland. Docent, lektor i statsvetenskap. Studierektor vid BEEGS Baltic and East European Graduate School CBEES Centrum för Östersjö och Östeuropastudier Södertörns högskola

 50. Cecilia Jöngard

  Cecilia Jöngard är lärare vid kursverksamheten

 51. David Karlsson

  Tidigare redaktör för Ord&Bild, nu seniorrådgivare för Nätverkstan i Göteborg

 52. Helga Krook

  Poet, översättare, fil dr i litterär gestaltning, handledare i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet

 53. Lena Kåreland

  Litteraturvetare, professor em Uppsala, kritiker och ledamot i ALMA-juryn

 54. Martin Lagerholm

  Litteraturkritiker, skriver om främst tyskspråkig litteratur i bl.a. SvD

 55. Peter Landelius

  Författare, översättare, f.d. ambassadör. Hans senaste bok är Europa y el águila—Hacia una nueva relación con Estados Unidos hos Thomson Reuters Civitas, Madrid 2010.

 56. Sven-Eric Liedman

  Professor emeritus i Idé och lärdomshistoria, författare och skribent. Bloggar om böcker, tankar och läsning

 57. Håkan Lindgren

  Håkan Lindgren är frilansande kulturskribent.

 58. Lars Lindvall

  Professor emeritus i romanska språk, särskilt franska.

 59. Per Lysander

  Filmkonsulent, dramatiker, teaterchef och rektor.

 60. Lars Lönnroth

  Professor emeritus i litteraturvetenskap, Göteborg, och tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet

 61. Ruth Lötmarker

  Frilansande kritiker, skriver om främst franskspråkig litteratur, medverkar bl.a. i SvD.

 62. Åke Malm

  Mångårig utrikeskorrespondent i Rom. Skriver om böcker och bloggar om och från Rom och Italien inifrån.

 63. Eva Mattsson

  Journalist och författare, med rötter i såväl Sverige som Belgien, som fram till sin bortgång 2012 gav ut ett femtontal böcker.

 64. Merete Mazzarella

  Professor i nordisk litteratur vid universitet i Helsingfors, författare, kritiker och skribent i en lång rad tidningar. Flertalet böcker, bl.a. Ingen saknad, ingen sorg. En dag i Zacharias Topelius liv och Resa med rabatt: om konsten att vara pensionär.

 65. Melanie Mederlind

  Regissör och översättare (Foto: Nationaltheatret)

 66. Henrik Nilsson

  Författare och essäist. Introduktör av bland annat spansk- och portugisiskspråkig litteratur.

 67. Lennart Nilsson

  Docent i offentlig förvaltning och en av SOM-institutets seniorforskare. Han forskar om offentlig sektor, service, monarkin och svensk flernivådemokrati.

 68. Torgny Nordin

  Kultur- och vetenskapsskribent i bland andra Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten

 69. Jan Norming

  Författare och journalist. Medverkar i radio och press.

 70. Stina Otterberg

  Universitetslektor i litteraturvetenskap och litteraturkritiker.

 71. Magnus P. Ängsal

  Språkvetare och docent i tyska vid Göteborgs universitet

 72. Milorad Pejic

  Poet och översättare

 73. Ruth Pergament

  Musiker vid Göteborgsoperan

 74. Mattias Pirholt

  Professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Främst intresserad av 1700-talets, romantikens och modernismens tyskspråkiga litteratur samt av finlandssvensk litteratur. Bosatt på Åland.

 75. Anna Remmets

  Frilansskribent och litteraturvetare

 76. Ervin Rosenberg

  Översättare från bl.a. ungerska, hebreiska, franska och italienska. Har översatt Imre Kertész, Amos Oz m.fl.

 77. Hans-Ingvar Roth

  Professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet

 78. Björn Sandmark

  VD och teaterchef på Göteborgs Stadsteater. Författare och översättare.

 79. Ola Sigurdson

  Professor i tros- och livsåskådning vid Göteborgs Universitet, författare och kritiker.

 80. Bo Stråth

  Professor Emeritus Dr of Nordic, European and World History vid Helsingfors universitet

 81. Ragnar Strömberg

  Författare, översättare och kritiker i bl.a. Aftonbladet och G-P, skriver om främst italiensk och dansk litteratur. Nyligen översatt lyrik av Paul Auster, "Samlade dikter" (2009).

 82. Stig Strömholm

  Professor i civilrätt och f.d. rektor vid Uppsala universitet. Hans litterära och vetenskapliga produktion är mycket omfattande, och han är också flitig skribent och recensent i tidningar och tidskrifter. Ledamot av flera svenska och europeiska akademier.

 83. Pernilla Ståhl

  Pernilla Ståhl är radiojournalist och driver produktionsbolaget Umami.

 84. Fredrik Svenaeus

  Professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola.

 85. Jayne Svenungsson

  Professor i systematisk teologi vid Lunds universitet

 86. Jan Henrik Swahn

  Författare, översättare och skribent. Hans senaste roman NEKOB utkom på 10TAL-förlag 2017. Samma år skrev han tillsammans med poeten Jasim Mohamed boken Marias taverna (Atlas förlag), om flyktingarbetet på den grekiska ön Samos.

 87. John Swedenmark

  Översättare, kritiker och författare. Medlem i redaktionen för tidskriften Divan

 88. Per Arne Tjäder

  Litteraturforskare, kritiker och dramaturg.

 89. Jarl Torgerson

  Jarl Torgerson är docent och regionläkare.

 90. Erik Tängerstad

  Lärare, historiker och skribent bosatt i Stockholm och San Sebastian

 91. Ida Westin

  Ida Westin är fil. kand. i litteraturvetenskap, bibliotekarie och kulturskribent

 92. Carl Wilén

  Doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet. I avhandlingen undersöks den haitiska revolutionen som social rörelse genom en analys av revolutionens politiska begrepp (frihet, jämlikhet, egendom, medborgarskap, etc.) och våld i förhållande till den franska revolutionen.

 93. Margareta Zetterström

  Författare, översättare och frilansskribent. Medverkat i bl.a. Folket i Bild/Kulturfront och i andra tidningar. Senast utgivna bok är "Arma älskade Italien" (förlaget Tintomara 2007).

 94. Mikael van Reis

  Litteraturvetare och kritiker. Han disputerade 1997 vid Göteborgs Universitet och har arbetat i 25 år på GPs kulturredaktion, bland annat som kulturchef. Gav senast ut Den siste poeten - en essä om Paul Celans aska (2015)

 95. Karl Ågerup

  Postdoktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

 96. Andreas Åkerlund

  Docent och lektor i historia vid Södertörns högskola


Missa inget på Dixikon. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!