Redaktion

 1. Per Brodén

  Redaktör och ansvarig utgivare för Dixikon

 2. Jesper Eng

  Redaktör och ansvarig utgivare 1 september 2020 - 1 november 2021

Skribenter

 1. Ida Andersen

  Fil mag i litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Verksam som författare, översättare och kulturskribent och med italiensk litteratur som huvudintresse. Hennes senaste publikation är diktsamlingen Intarsia.

 2. Erik Andersson

  Författare, skribent och översättare, senast bla av Tolkien och Joyce.

 3. Niklas Andersson

  Läkare i psykiatri och fil.kand., teoretisk filosofi. Intresserad av medvetandet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

 4. Tommy Andersson

  Tommy Andersson är översättare, bl.a. aktuell med Victor Klemperers LTI och Friedrich Kittlers Nedskrivningssystem 1800/1900.

 5. Robert Azar

  Robert Azar, född 1986, doktor i litteraturvetenskap och redaktör för Tidskriften Staden. Utgav senast Förnuftets auktoritet på ellerströms förlag.

 6. Stina Barchan

  Fil. dr i konstvetenskap med särskild inriktning på modern västeuropeisk konst. Bosatt i London.

 7. Nan Bentzen Skille

  Författare och grundare av Sigrid Undset Selskapet

 8. Theresa Benér

  Teaterkritiker och kulturskribent, specialiserad på europeisk samtidsteater.

 9. Erik Bergqvist

  Poet, kritiker och översättare. Sångare och låtskrivare.

 10. Mårten Björk

  Doktorand i teologi och religionsvetenskap

 11. Anders Björnsson

  Historiker och publicist.

 12. Clarissa Blomqvist

  Fil. dr. i språkvetenskap och universitetslektor i tyska. Författare, journalist, språkgranskare och lektör

 13. Mikaela Blomqvist

  Litteratur- och teaterkritiker i Göteborg-Posten. Svenska Akademiens kritikerpris 2018 och en av de externa ledamöterna i Nobelkommittén

 14. Karin Brygger

  Författare och skribent, doktorand i litteraturvetenskap.

 15. Erik Cardelús

  Skribent och lektor i språkdidaktik

 16. Cecilia Carlander

  Svensklektor vid Sorbonne, Paris. Bloggar om fransk universitetsvärld, litteratur och annat franskt.

 17. Jacob Carlson

  Universitetslektor. Fil.dr. i franska.

 18. Elin Cullhed

  Författare, kulturskribent och lärare i kreativt skrivande

 19. Barbara Czarniawska

  Senior professor i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes senaste böcker på svenska är En teori om organisering (2006/2014), och Ute på fältet, inne vid skrivbordet (2014).

 20. Göran Dahl

  Professor i sociologi och författare. Under de senaste tjugofem åren har han främst studerat den radikala högern. På bokförlaget Korpen har han nyligen givit ut boken Folk och identitet - Identitarismen och dess källor

 21. Johan Dahlbäck

  Kulturjournalist och litteraturkritiker i bl.a. Göteborgs-Posten

 22. Macarena Dusant

  Macarena Dusant, skribent och konsthistoriker.

 23. Barbro Eberan

  Forskare, författare och kulturjournalist. Sedan många år bosatt i Hamburg och verksam i såväl svensk som tysk media. Kom senast ut med Brunt arv, den fjärde delen i hennes serie Tysk-europeisk historia i nazismens skugga.

 24. Maria Edström

  Teater-och litteraturkritiker. Mångårig medarbetare på kulturredaktionen Sveriges Radio, nu frilansskribent, främst för Expressen och Göteborgs-Posten.

 25. Ingrid Elam

  Kritiker och skribent

 26. Torbjörn Elensky

  Torbjörn Elensky är författare

 27. Andreas Engström

  Kulturskribent med inriktning på samtida musik, bild- och scenkonst. Curator och dramaturg. Bor i Berlin där han är redaktör för tidskriften Positionen. Texte zur aktuellen Musik.

 28. Ulf Eriksson

  Ulf Eriksson (f. 1958) är lyriker, prosaist, kritiker, översättare från spanska och introduktör av spanskspråkig litteratur. Hans senaste bok är romanen Fönstret i parken. (Foto: Sofia Runarsdotter)

 29. C.J. Erixon

  Fri skribent.

 30. Erik Erlanson

  Doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet med rötter i Norrland. Skriver om företrädesvis fransk poesi och filosofi.

 31. Helena Fagertun

  Helena Fagertun är författare, översättare och redaktör.

 32. Gregor Flakierski

  Författare och skribent, född i Polen, bor i Sverige sedan 1969.

 33. Arne Florin

  Arne Florin, fil dr i litteraturvetenskap, Stockholms universitet (avh om Claes Hylinger). Forskar f.n. om rytm i modernistisk prosa

 34. Margareta Flygt

  Kulturskribent

 35. Tomas Forser

  Tomas Forser (1943-2020) var kritiker, bl.a. i GP och DN, teatervetare och professor em i litteraturvetenskap. Ett av hans sista publicerade verk blev "Faustbrev. Tankar om en klassiker", Korpen förlag, 2018. (Foto: Håkan Berg)

 36. Ingar Gadd

  Fil.mag. och översättare, främst från franska.

 37. Johan Gardfors

  Fil.dr i litteraturvetenskap

 38. Tova Gerge

  Dramaturg och översättare från franska till svenska. Har även tillsammans med Athena Farrokhzad skrivit diktsamlingen Manualen (2009).

 39. Roza Ghaleh Dar

  Litteraturvetare och kulturskribent

 40. Tidskriften Glänta

  Glänta är en av Sveriges ledande kulturtidskrifter, som sedan 1993 kommer ut med fyra nummer per år. Glänta är också ett bokförlag som ger ut böcker i samma gränsland – filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm – som tidskriften rör sig i. Gläntas hemsida Prenumerera på Glänta

 41. Klas Grinell

  Forskare i idéhistoria vid Göteborgs universitet, utvecklingsledare vid kulturstrategiska avdelningen, Göteborgs stad, skribent.

 42. Ylva Gripfelt

  Skribent, litteraturkritiker och handledare i kreativt skrivande.

 43. Tommy Gunnarsson

  Fri skribent.

 44. Rolf Gustavsson

  Journalist, författare och föreläsare, EU-kännare och kolumnist på Svenska Dagbladet.

 45. Bo Gustavsson

  Författare och kritiker

 46. Nils Hansson

  Doktorand i medicinhistoria vid Lunds universitet. Pendlar mellan Berlin-Kreuzberg och Malmö.

 47. Gunnar D Hansson

  Poet, författare, översättare, essäist, fil.dr. i litteraturvetenskap, verksam vid Göteborgs universitet, medredaktör i den för en tid sedan utkomna antologin “Texter från Sapfo till Strindberg”.

 48. Helena Hansson

  Helena Hansson är översättare från engelska och danska (Foto: Saga Hansson)

 49. Ragnar Hedlund

  Fil.dr. och förste antikvarie vid Gustavianum i Uppsala

 50. Stefan Hedlund

  Professor vid Institutet för rysslandsstudier i Uppsala

 51. Magnus Hedlund

  Författare och översättare

 52. Anne Heith

  Docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

 53. Kenneth Hermele

  Ekonom och författare. 2018 kom hans berättelse "En shtetl i Stockholm" på Weyler förlag

 54. Lars Hertzberg

  Professor emeritus i filosofi vid Åbo Akademi, forskat om bl.a. etik, språkfilosofi och Wittgenstein

 55. Johannes Heuman

  Historiker vid Uppsala universitet och École pratique des hautes études i Paris med inriktning på fransk historia. Han har tidigare arbetat som journalist och är redaktör på tidskriften Respons.

 56. Ivo Holmqvist

  Ivo Holmqvist, fil.dr. i engelsk litteratur, professor emeritus i skandinavistik, har undervisat på universiteten i Lund, Auckland, Odense och Gent.

 57. Gunilla Hultén

  Gunilla Hultén är docent i journalistik och har forskat bl.a. om journalistik och migration

 58. Jenny Högström

  Jenny Högström är född 1974, bosatt i Göteborg och arbetar som litteraturkritiker, författare och översättare (Foto: Annika von Hausswolff)

 59. Anton Jansson

  Fil.dr i idéhistoria. Forskare vid Göteborgs och Lunds universitet och verksam som kulturskribent, inriktad på tysk kultur och idéhistoria.

 60. Ola Sigurdson Jarl Torgerson

  Ola Sigurdson är teolog och Jarl Torgerson medicinare, båda är medarbetare på Dixikon

 61. Jeana Jarlsbo

  Fil.dr. i franskspråkig litteratur. Verksam som kulturskribent och litterär översättare.

 62. Marianne Jeffmar

  Författare och kritiker, främst av franskspråkig litteratur i bl. a. SvD. Hon har under flera år varit bosatt i bl. a. Belgien, Frankrike och Schweiz. Hennes senaste böcker är "En kista av glas" (2010) och "Bland pallemoner och draffodiler" (2011).

 63. Niclas Johansson

  Doktorand vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala

 64. Anders Johansson

  Anders Johansson är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Umeå universitet, samt kritiker i Aftonbladet.

 65. Peter Johnsson

  Korrespondent i centraleuropa sedan trettio år. Bosatt i Warszawa. Författare till böcker om bl.a. Polen, "Polen i historien" (2010) och Ukraina, senast "Ukraina i historien: från äldsta tid till 2015" (2015).

 66. Ann-Cathrine Jungar

  Född i Jakobstad, Finland. Docent, lektor i statsvetenskap. Studierektor vid BEEGS Baltic and East European Graduate School CBEES Centrum för Östersjö och Östeuropastudier Södertörns högskola

 67. Cecilia Jöngard

  Cecilia Jöngard är lärare vid kursverksamheten

 68. David Karlsson

  Tidigare redaktör för Ord&Bild, nu seniorrådgivare för Nätverkstan i Göteborg

 69. Joel Kellgren

  Kritiker och i redaktionen för Tidskriften Ord & Bild

 70. Helga Krook

  Poet, översättare, fil dr i litterär gestaltning, handledare i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet

 71. Rebecka Kärde

  Skribent och litteraturkritiker i DN

 72. Lena Kåreland

  Litteraturvetare, professor em Uppsala, kritiker och ledamot i ALMA-juryn

 73. Martin Lagerholm

  Litteratur- och teaterkritiker. Skriver om främst tyskspråkig litteratur i bl.a. SvD.

 74. Peter Landelius

  (1943-2019). Författare, översättare, f.d. ambassadör

 75. Natalie Lantz

  Natalie Lantz är religionsvetare, översättare av hebreisk skönlitteratur och kulturskribent

 76. Sven-Eric Liedman

  Professor emeritus i Idé och lärdomshistoria, författare och skribent.

 77. Håkan Lindgren

  Håkan Lindgren är frilansande kulturskribent.

 78. Lars Lindvall

  (1935-2019) Tidigare professor i romanska språk, särskilt franska.

 79. Per Lysander

  Filmkonsulent, dramatiker, teaterchef och rektor.

 80. Lars Lönnroth

  Professor emeritus i litteraturvetenskap, Göteborg, och tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet

 81. Ruth Lötmarker

  Frilansande kritiker, skriver om främst franskspråkig litteratur, medverkar bl.a. i SvD.

 82. Åke Malm

  Mångårig utrikeskorrespondent i Rom. Skriver om böcker och bloggar om och från Rom och Italien inifrån.

 83. Eva Mattsson

  Journalist och författare, med rötter i såväl Sverige som Belgien, som fram till sin bortgång 2012 gav ut ett femtontal böcker.

 84. Merete Mazzarella

  Professor i nordisk litteratur vid universitet i Helsingfors, författare, kritiker och skribent i en lång rad tidningar. Flertalet böcker, bl.a. Ingen saknad, ingen sorg. En dag i Zacharias Topelius liv och Resa med rabatt: om konsten att vara pensionär.

 85. Melanie Mederlind

  Regissör och översättare (Foto: Thomas Brun/Morgenbladet)

 86. Arne Melberg

  Professor em. i litteraturvetenskap, har senast givit ut Att läsa Prosa (Studentlitteratur) och Gränstrafik (Vendel), båda 2020. Hemsida: melberg.info

 87. Göran Molin

  Professor emeritus i Livsmedelshygien vid Lunds universitet

 88. Lennart Nilsson

  Docent i offentlig förvaltning och en av SOM-institutets seniorforskare. Han forskar om offentlig sektor, service, monarkin och svensk flernivådemokrati.

 89. Henrik Nilsson

  Författare och essäist. Introduktör av bland annat spansk- och portugisiskspråkig litteratur.

 90. Torgny Nordin

  Kultur- och vetenskapsskribent i bland andra Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten

 91. Jan Norming

  Författare och journalist. Medverkar i radio och press.

 92. Mats O. Svensson

  Bosatt i Berlin, kritiker och redaktör i tidskriften Vagant.

 93. Stina Otterberg

  Universitetslektor i litteraturvetenskap och litteraturkritiker.

 94. Magnus P. Ängsal

  Språkvetare och docent i tyska vid Göteborgs universitet

 95. Milorad Pejic

  Poet och översättare

 96. Ruth Pergament

  Musiker vid Göteborgsoperan

 97. Mattias Pirholt

  Professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Främst intresserad av 1700-talets, romantikens och modernismens tyskspråkiga litteratur samt av finlandssvensk litteratur. Bosatt på Åland.

 98. Anna Remmets

  Frilansskribent och litteraturvetare

 99. Ervin Rosenberg

  Översättare från bl.a. ungerska, hebreiska, franska och italienska. Har översatt Imre Kertész, Amos Oz m.fl.

 100. Mats Rosengren

  Professor och ämnesansvarig i retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

 101. Hans-Ingvar Roth

  Professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet

 102. Magnus Röhl

  Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Har intresserat sig för bl.a. fransk 1800-talslitteratur och fransk-ryska litteraturkontakter.

 103. Burcu Sahin

  Poet och lärare på Biskops-Arnös författarskola. Debuterade med diktsamlingen Broderier på Bonniers 2018.

 104. Henrik Sahl Johansson

  Litteraturkritiker och kulturjournalist

 105. Jakob Sandberg

  Kontakttolk i engelska och ryska, skribent och översättare från engelska, ryska och persiska. Fil mag. i globala studier.

 106. Björn Sandmark

  VD och teaterchef på Göteborgs Stadsteater. Författare och översättare.

 107. Henrik Schedin

  Skribent och redaktör för tidskriften Sydasien.

 108. Salomon Schulman

  Författare, skribent, översättare, barnläkare och barnpsykiater. Undervisar i jiddisch (Foto: Jakob Forsell)

 109. Ola Sigurdson

  Professor i tros- och livsåskådning vid Göteborgs Universitet, författare och kritiker.

 110. Örjan Sjögren

  Översättare från portugisiska och engelska och skribent bl.a. i tidskriften Karavan.

 111. Bo Stråth

  Professor Emeritus Dr of Nordic, European and World History vid Helsingfors universitet

 112. Ragnar Strömberg

  Författare, översättare och kritiker i bl.a. Aftonbladet och G-P, skriver om främst italiensk och dansk litteratur. Nyligen översatt lyrik av Paul Auster, "Samlade dikter" (2009).

 113. Stig Strömholm

  Professor i civilrätt och f.d. rektor vid Uppsala universitet. Hans litterära och vetenskapliga produktion är mycket omfattande, och han är också flitig skribent och recensent i tidningar och tidskrifter. Ledamot av flera svenska och europeiska akademier.

 114. Maria Sturesson

  Doktorand i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lund.

 115. Pernilla Ståhl

  Pernilla Ståhl är radiojournalist och driver produktionsbolaget Umami.

 116. Fredrik Svenaeus

  Professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola.

 117. Jayne Svenungsson

  Professor i systematisk teologi vid Lunds universitet

 118. Jan Henrik Swahn

  Författare, översättare och skribent. Senast utgivna bok: Råttan i huvudet (2021)

 119. John Swedenmark

  Översättare, kritiker och författare. Medlem i redaktionen för tidskriften Divan

 120. Annakarin Thorburn

  Författare och översättare

 121. Per Arne Tjäder

  Litteraturforskare, kritiker och dramaturg.

 122. Marie Tonkin

  Poet och skribent

 123. Jarl Torgerson

  Jarl Torgerson är docent och regionläkare.

 124. Erik Tängerstad

  Lärare, historiker och skribent bosatt i Stockholm och San Sebastian. På bokförlaget Korpen har Tängerstad givit ut boken "På flykt. En essä om politiskt sönderfall".

 125. Ida Westin

  Ida Westin är fil. kand. i litteraturvetenskap, bibliotekarie och kulturskribent

 126. Carl Wilén

  Doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har den preliminära titeln Critique of Abstract Right. Human Rights and Property Relations in the Time and Age of the Haitian Revolution.

 127. Margareta Zetterström

  Författare, översättare och frilansskribent. Medverkat i bl.a. Folket i Bild/Kulturfront och i andra tidningar. Senast utgivna bok är "Arma älskade Italien" (förlaget Tintomara 2007).

 128. Mikael van Reis

  Litteraturvetare och kritiker. Han disputerade 1997 vid Göteborgs Universitet och har arbetat i 25 år på GPs kulturredaktion, bland annat som kulturchef. Gav senast ut Den siste poeten - en essä om Paul Celans aska (2015)

 129. Karl Ågerup

  Lektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet

 130. Andreas Åkerlund

  Docent och lektor i historia vid Södertörns högskola

 131. Radoslav Živković

  Radoslav Živković är litteraturvetare och diplomat (men inte släkt med Zoran Živković)


Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).