Arthur Schnitzler – Später Ruhm

Wienaren Arthur Schnitzler är inte bara en av den tyskspråkiga litteraturens viktigaste utan också mest uppmärksammade författare, noga dokumenterad av kritik och vetenskap. Ett hittills – som det…


Romain Rolland & Stefan Zweig – Von Welt zu Welt. Briefe einer Freundschaft

Vem skulle i vår tid kunna föreställa sig en brevväxling mellan två ledande europeiska intellektuella mitt uppe i ett stort krig? Som här, för hundra år sedan, mellan en fransman och en österrikare? År ut och år in? Ett utbyte…


Dragan Velikic – Bonavia

Av RICHARD SWARTZ Bonavia – lycklig resa, skulle vi kanske säga – är namnet på ett hotell i kroatiska Rijeka (Fiume) och ger omedelbart…


Första världskriget
Herfried Münkler – Der grosse Krieg. Die Welt von 1914 bis 1918

Av RICHARD SWARTZ Att hundra år gått sedan det första världskriget bröt ut har naturligtvis framkallat en internationell lavin av böcker, så också på tyska. Herfried Münkler, kanske Tysklands…


Henryk Broder – Die letzten Tage Europas

Av RICHARD SWARTZ Det behövdes en kris för euron och därmed också för EU för att skaka grundvalarna för tyskarnas tilltro till Europa. Men…


Imre Kertész – Letzte Einkehr. Tagebücher 2001 – 2009

Av RICHARD SWARTZ Det börjar bli sent i livet, och den ungerske författaren och Nobelpristagaren noterar allt oftare sitt eget förfall, en kropp slagen av Parkinsons…


Barbara Coudenhove-Kalergi – Zu Hause ist überall. Erinnerungen

Av RICHARD SWARTZ Denna legendariska österrikiska journalist och korrespondent, därtill grevinna, har skildrat det mesta utom just sin egen historia: här serveras den av en numera 80-årig dam på…


Monika Maron – Zwischenspiel

Av RICHARD SWARTZ Den stora östtyska romanen? Den har efterlysts alltsedan murens fall. Ännu har vi inte läst den; kanske är den som den amerikanska – mer hägring och…


Otto Dov Kulka – Landschaften der Metropole des Todes

Av RICHARD SWARTZ Kulka, som gäller som en av de främsta forskarna när det handlar om Förintelsen, har i hög ålder (född 1933) beslutat sig för att överge dokument…


Hanns Zischler – Berlin ist zu gross für Berlin

Av RICHARD SWARTZ Den subtile essäisten har här begivit sig på spaning efter ett Berlin som i hans känsliga framställning först omsorgsfullt blir förankrat i geografi, geologi, folkvandringar…


Joachim Starbatty – Tatort Euro

Av RICHARD SWARTZ Ekonomiprofessorn Starbatty är en av eurons mest hårdnackade, högljudda och sakkunniga kritiker, och i denna lättlästa och polemiska bok skåpar han ut de europeiska ansträngningarna…


Siegfried Lenz – Amerikanisches Tagebuch 1962

Av RICHARD SWARTZ En enda gång i livet skriver Siegfried Lenz dagbok och femtio år efter att det sker ges den nu ut som bok: en Amerikaresa under sex…


Péter Esterházy – Esti

Av RICHARD SWARTZ Dezső Kosztolányi (1885 – 1936) gäller som den store modernistiske förnyaren av den ungerska litteraturen, berömd inte minst för sitt prosaverk “Kornél Estis äventyr” från 1936.…


Carlos Widmann – Das letzte Buch über Fidel Castro

Av RICHARD SWARTZ I decennier har Carlos Widmann som korrespondent och reporter skrivit om Latinamerika för olika tyska tidningar och tidskrifter, bland dem Süddeutsche Zeitung och Der Spiegel, och…


Saul Friedländer – Franz Kafka

Av RICHARD SWARTZ På sin ålders höst har den store Holocaustforskaren samlat sig till en biografi om Franz Kafka, något förvånande, även om också Friedländer har judisk bakgrund från…


Jiri Grusa – Benes als Österreicher

Av RICHARD SWARTZ Få statsmän har i modern tid blivit så olikartat bedömda som den tjeckiske politikern Eduard Benes, en gång statsgrundaren Tomas Masaryks mycket effektiva högra hand,…


Beqe Cufaj – projekt@party

Av RICHARD SCHWARTZ Författaren, alban från Kosovo, bor sedan sjutton år i Tyskland och detta är hans andra roman där efter “Der…


Carolin Emcke – Wie wir begehren

Av RICHARD SWARTZ En medelålders journalist och krigsreporter har skrivit en samling löst sammanhållna essäer med litterära kvaliteter om hur hon blir medveten om sin egen sexualitet, så…


Ray M. Douglas – Ordnungsgemässe Überführung

Av RICHARD SWARTZ Att mellan tolv och fjorton miljoner tyskar i samband med det andra världskriget fördrevs ur det östra Europa, har varit ett faktum som hamnat i skuggan av den så mycket större katastrof som kriget i sig innebar.…


György Dalos – Der Fall des Ökonomen

Av RICHARD SWARTZ Dalos, född i Budapest 1943, har en lång “karriär” bakom sig: som ung övertygad kommunist, studier i Moskva, senare dissident (en av Östeuropas ytterst få…


Ist das Kafka? 99 Fundstücke
Reiner Stach

Av RICHARD SWARTZ Reiner Stach är en av de främsta Kafka-forskarna ur den yngre tyska generationen, redan välbekant genom en voluminös och ytterst detaljerad biografi som kanske imponerar…


Imperium
Christian Kracht

AV RICHARD SWARTZ Redan omslaget till denna omdiskuterade roman – en illustration i en stil som kan föra tanken till Karl May eller Hergés Tintin – antyder något om…


Fritz J. Raddatz – Tagebücher 1982 – 2001

Av RICHARD SWARTZ Vem som är det tyska kulturlivets viktigaste hovnarr och enfant terrible, Rolf Hochhuth eller Fritz J. Raddatz, kan vara hugget som stucket – men klart…


Im Satellitenstaat Kroatien – Eine Odyssee des Überlebens 1941 – 1945
Milo Zeev

Av RICHARD SWARTZ Milo Zeev har lyckats förena faktisk historisk redogörelse med den mycket dramatiska berättelsen om hur han som jude – då fortfarande Vladimir Müller – överlevde kroatisk…


Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes
Clemens J. Setz

Av RICHARD SWARTZ Åtminstone sedan den sjuhundra sidor omfattande romanen “Die Frequenzen” – utgiven 2009 och med förhållandet far-son som tema – gäller den österrikiske författaren Clemens J. Setz…


Herta Müller – Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel

Av RICHARD SWARTZ Denna samling av essäer och tal illustrerar på exemplariskt sätt Herta Müllers nära nog besatta ämnesval och hennes poetik. Det första handlar nästan alltid om…


Martin Pollack – Kaiser von Amerika. Die grosse Flucht aus Galizien

I flera böcker har författaren – årets vinnare av det Europapris som bokmässan i Leipzig delar ut – redan ägnat sig åt denna östliga, fattiga del av den habsburgska dubbelmonarkin, och så bidragit både till judisk historia och att förstöra…


Joseph Vogl – Das Gespenst des Kapitals

RICHARD SWARTZ Den världsekonomiska krisen – och då särskilt den finansiella – har redan givit upphov till en omfattande internationell litteratur, men sannolikt har ingen…


Alexander Kluge – Das Bohren harter Bretter. 133 politische Geschichten

Av RICHARD SWARTZ Alexander Kluge uppvisar, trots sina åttio år, en stor produktion i alltmer stegrat tempo, nuförtiden mer på litteraturens än på filmens område. Denne levande tyske…


Paul Lendvai – Mein verspieltes Land. Ungarn im Umbruch

Av RICHARD SWARTZ Den ungerske publicisten och journalisten Paul Lendvai, sedan den ungerska revolutionen 1956 bosatt i Wien, uppfattas med rätta som en av de mest…


Georges-Arthur Goldschmidt – Kafka lesen

Av RICHARD SWARTZ I den väldiga industri som den internationella sekundärlitteraturen kring Franz Kafka innebär, erbjuds vi bara sällan något verkligen nytt och läsvärt, ännu mer sällan på…


Marie-Janine Calic – Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert

Av RICHARD SWARTZ Denna bok på nära 400 sidor är den första framställningen på tyska av Jugoslaviens historia efter det att staten gick under. Calic, specialiserad på just det sydöstra Europa, har lyckats skildra den jugoslaviska statens tragiska – och…


Pavel Kohout – Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel – Erlebnisse-Erkenntnise

Av RICHARD SWARTZ Pavel Kohouts memoarer redovisar ett centraleuropeiskt liv med stationer som Auschwitz (i barndomen och innan katastrofen), Prag och Wien och där han själv kongenialt uppträder…


Drago Jančar – Der Baum ohne Namen

Av RICHARD SWARTZ Drago Jančar, årgång 1948, anses allmänt som Sloveniens viktigaste samtida författare med ett redan omfattande verk som sträcker sig från noveller och romaner över dramatik…


Hans Joachim Schädlich – Kokoschkins Reise

Av RICHARD SWARTZ Sedan sin debut med Versuchte Nähe i slutet av sjuttiotalet, då uppbackad och beskyddad av Günter Grass, är den i DDR uppvuxne Schädlich en del…


Jerzy Ficowski – Bruno Schulz 1892 – 1942. Ein Künstlerleben in Galizien

Av RICHARD SWARTZ Bruno Schulz gäller vid sidan av Witold Gombrowicz och S. I. Witkiewicz som den store modernistiske förnyaren av den polska litteraturen under mellankrigstiden. Idag tillhör alla tre 1900-talsprosans klassiker. Schulz, också bildkonstnär,…