Alla artiklar av Richard Swartz

Arthur Schnitzler – Später Ruhm

Av Richard Swartz
Wienaren Arthur Schnitzler är inte bara en av den tyskspråkiga litteraturens viktigaste utan också mest uppmärksammade författare, noga dokumenterad av kritik och vetenskap. Ett hittills – som det hävdas – okänt ungdomsverk är därför något av en sensation:…

Romain Rolland & Stefan Zweig – Von Welt zu Welt. Briefe einer Freundschaft

Av Richard Swartz
Vem skulle i vår tid kunna föreställa sig en brevväxling mellan två ledande europeiska intellektuella mitt uppe i ett stort krig? Som här, för hundra år sedan, mellan en fransman och en österrikare? År ut och år in? Ett utbyte av meningar och värderingar bortom det ögonblickliga och trångt nationella?…

Dragan Velikic – Bonavia

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Bonavia – lycklig resa, skulle vi kanske säga – är namnet på ett hotell i kroatiska Rijeka (Fiume) och ger omedelbart en antydan om vad som är huvudtema i denne serbiske…

Första världskriget
Herfried Münkler – Der grosse Krieg. Die Welt von 1914 bis 1918

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Att hundra år gått sedan det första världskriget bröt ut har naturligtvis framkallat en internationell lavin av böcker, så också på tyska. Herfried Münkler, kanske Tysklands främste krigshistoriker, professor i politisk teori och idéhistoria vid Humboldtuniversitetet…

Henryk Broder – Die letzten Tage Europas

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Det behövdes en kris för euron och därmed också för EU för att skaka grundvalarna för tyskarnas tilltro till Europa. Men nu har tvivlarna och kritikerna börjat infinna sig i tät…

Imre Kertész – Letzte Einkehr. Tagebücher 2001 – 2009

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Det börjar bli sent i livet, och den ungerske författaren och Nobelpristagaren noterar allt oftare sitt eget förfall, en kropp slagen av Parkinsons sjukdom och ålderns skröplighet, men som trots allt ändå överlevt…

Barbara Coudenhove-Kalergi – Zu Hause ist überall. Erinnerungen

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Denna legendariska österrikiska journalist och korrespondent, därtill grevinna, har skildrat det mesta utom just sin egen historia: här serveras den av en numera 80-årig dam på drygt trehundra sidor. Uppvuxen i Prag och på familjens böhmiska…

Monika Maron – Zwischenspiel

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Den stora östtyska romanen? Den har efterlysts alltsedan murens fall. Ännu har vi inte läst den; kanske är den som den amerikanska – mer hägring och myt än verklighet. Men Monika Maron håller sig hårdnackat till…

Otto Dov Kulka – Landschaften der Metropole des Todes

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Kulka, som gäller som en av de främsta forskarna när det handlar om Förintelsen, har i hög ålder (född 1933) beslutat sig för att överge dokument och statistik och skriva ner sina egna minnen från tiden…

Hanns Zischler – Berlin ist zu gross für Berlin

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Den subtile essäisten har här begivit sig på spaning efter ett Berlin som i hans känsliga framställning först omsorgsfullt blir förankrat i geografi, geologi, folkvandringar och historia innan den stad växer fram som väl numera…

Joachim Starbatty – Tatort Euro

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Ekonomiprofessorn Starbatty är en av eurons mest hårdnackade, högljudda och sakkunniga kritiker, och i denna lättlästa och polemiska bok skåpar han ut de europeiska ansträngningarna att rädda den gemensamma valutan, försök som han menar sker…

Siegfried Lenz – Amerikanisches Tagebuch 1962

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ En enda gång i livet skriver Siegfried Lenz dagbok och femtio år efter att det sker ges den nu ut som bok: en Amerikaresa under sex veckor, Lenz är trettiosex är gammal och officiellt inbjuden, men…

Péter Esterházy – Esti

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Dezső Kosztolányi (1885 – 1936) gäller som den store modernistiske förnyaren av den ungerska litteraturen, berömd inte minst för sitt prosaverk “Kornél Estis äventyr” från 1936. Péter Esterházy har redan tidigare i egna verk ägnat sig…

Carlos Widmann – Das letzte Buch über Fidel Castro

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ I decennier har Carlos Widmann som korrespondent och reporter skrivit om Latinamerika för olika tyska tidningar och tidskrifter, bland dem Süddeutsche Zeitung och Der Spiegel, och med Kuba och Fidel Castro är han förtrogen i snart…

Saul Friedländer – Franz Kafka

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ På sin ålders höst har den store Holocaustforskaren samlat sig till en biografi om Franz Kafka, något förvånande, även om också Friedländer har judisk bakgrund från Prag och hans egen och Kafkas familjer uppvisar många nära,…

Jiri Grusa – Benes als Österreicher

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Få statsmän har i modern tid blivit så olikartat bedömda som den tjeckiske politikern Eduard Benes, en gång statsgrundaren Tomas Masaryks mycket effektiva högra hand, men också den som – enligt hans kritiker – alltför…

Beqe Cufaj – projekt@party

Av Richard Swartz
Av RICHARD SCHWARTZ Författaren, alban från Kosovo, bor sedan sjutton år i Tyskland och detta är hans andra roman där efter “Der Glanz der Fremde” från 2005. Romanerna kan sägas vara varandras…

Carolin Emcke – Wie wir begehren

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ En medelålders journalist och krigsreporter har skrivit en samling löst sammanhållna essäer med litterära kvaliteter om hur hon blir medveten om sin egen sexualitet, så småningom också om sin lesbiska läggning. Detta sexuella uppvaknande är…

Ray M. Douglas – Ordnungsgemässe Überführung

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Att mellan tolv och fjorton miljoner tyskar i samband med det andra världskriget fördrevs ur det östra Europa, har varit ett faktum som hamnat i skuggan av den så mycket större katastrof som kriget i sig innebar. Inte minst i Tyskland har ämnet varit nära nog tabuiserat,…

György Dalos – Der Fall des Ökonomen

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Dalos, född i Budapest 1943, har en lång “karriär” bakom sig: som ung övertygad kommunist, studier i Moskva, senare dissident (en av Östeuropas ytterst få maoister), så småningom författare av historiska arbeten gällande Ungern eller…

Ist das Kafka? 99 Fundstücke
Reiner Stach

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Reiner Stach är en av de främsta Kafka-forskarna ur den yngre tyska generationen, redan välbekant genom en voluminös och ytterst detaljerad biografi som kanske imponerar mer genom utgrävda fakta än nya och originella analyser. Den…

Imperium
Christian Kracht

Av Richard Swartz
AV RICHARD SWARTZ Redan omslaget till denna omdiskuterade roman – en illustration i en stil som kan föra tanken till Karl May eller Hergés Tintin – antyder något om vad det här handlar om: det exotiska, det avlägsna fjärran,…

Fritz J. Raddatz – Tagebücher 1982 – 2001

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Vem som är det tyska kulturlivets viktigaste hovnarr och enfant terrible, Rolf Hochhuth eller Fritz J. Raddatz, kan vara hugget som stucket – men klart är att den senare är den roligare och satiriskt mer…

Im Satellitenstaat Kroatien – Eine Odyssee des Überlebens 1941 – 1945
Milo Zeev

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Milo Zeev har lyckats förena faktisk historisk redogörelse med den mycket dramatiska berättelsen om hur han som jude – då fortfarande Vladimir Müller – överlevde kroatisk och italiensk fascism liksom tysk nazism under andra världskriget i…

Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes
Clemens J. Setz

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Åtminstone sedan den sjuhundra sidor omfattande romanen “Die Frequenzen” – utgiven 2009 och med förhållandet far-son som tema – gäller den österrikiske författaren Clemens J. Setz som en av den tyska litteraturens unga genier. Detta år…

Herta Müller – Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ Denna samling av essäer och tal illustrerar på exemplariskt sätt Herta Müllers nära nog besatta ämnesval och hennes poetik. Det första handlar nästan alltid om makten, den oinskränkta och diktatoriska, och vad den gör med…

Martin Pollack – Kaiser von Amerika. Die grosse Flucht aus Galizien

Av Richard Swartz
Av RICHARD SWARTZ I flera böcker har författaren – årets vinnare av det Europapris som bokmässan i Leipzig delar ut – redan ägnat sig åt denna östliga, fattiga del av den habsburgska dubbelmonarkin, och så bidragit både till…