Romain Rolland & Stefan Zweig – Von Welt zu Welt. Briefe einer Freundschaft

Vem skulle i vår tid kunna föreställa sig en brevväxling mellan två ledande europeiska intellektuella mitt uppe i ett stort krig? Som här, för hundra år sedan, mellan en fransman och en österrikare? År ut och år in? Ett utbyte av meningar och värderingar bortom det ögonblickliga och trångt nationella?

Idag skulle en sådan parallell förmodligen kräva en ryss och en ukrainare; näst intill en otänkbarhet: det skikt av kosmopolitiska intellektuella som före det första världskriget ändå fanns i Europa är numera sannolikt tunnare än då. Förmodligen skulle inte ens språkkunskaperna räcka till.

Klicka på omslaget för att komma till bokhandeln
Klicka på omslaget för att komma till bokhandeln

Redan en sådan jämförelse säger dock något viktigt om denna brevväxling: den hör hemma i en tid som definitivt är förbi, i ett Europa som inte längre finns. Det gör den på intet vis mindre fascinerande. De redan då berömda författarna (den äldre Romain Rolland mer så än Stefan Zweig) imponerar som brevskrivare mindre i kraft av sina litterära kvaliteter och mer genom sitt politiska och framför allt moraliska engagemang som sträcker sig långt utöver den egna kulturkretsen. Rolland skriver på franska, Zweig på tyska; båda behärskar den andres språk.

Vad som imponerar mest är deras självklara vägran att bejaka kriget; inte ens patriotism tillåts urskulda den ena eller andra sidans våld som försvar eller provocerad motreaktion. Tyglade passioner och återhållsamhet blir i varje brev till långt mer än kontroll och disciplin. Här skulle dessutom en lång lista med samtida författare och konstnärer kunna anföras, franska såväl som tyska eller österrikiska, som såg saken annorlunda och senare fick anledning att ångra vad de under kriget skrev eller sade. Thomas Mann är en av dem, som Peter Handke påpekar i sin introduktion.

Det betyder nu inte att denna brevväxling, som upphör först med Zweigs självmord 1940, skulle vara fri från känslor, från förtvivlan, misströstan eller resignation. Tyvärr saknas dock ett omfattande sakregister som skulle ha givit sådana reaktioner mer relief mot bakgrund av krigsskeendet.

 

Klicka här för att läsa Rollands Au-dessus de la mêlée (”Vous tous, jeunes hommes de toutes les nations /…/ jeunes frères ennemis…”) publicerad den 15 september 1914 i Journal de Genève
– George Prochnik som 2014 gav ut The Impossible Exile talar här om Zweig:

– Om Romain Rolland och om bl.a. Au-dessus de la mêlée:

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).