Alla artiklar av Erik Andersson

Genus hugget i sten?
Erektioner och skålgropar från bronsåldern

Av Erik Andersson
För en tid sedan rapporterades det i tidningarna om en vikingatida grav som innehöll ett kvinnligt skelett och flera stridsvapen. Fyndet var egentligen inte nytt, utan hade legat länge i samlingarna — det nya var att man hade könsbestämt kvarlevorna. Det blev en sensation, om än kortvarig: i några dagar…

Torvtäcket

Av Erik Andersson
Det är så med irländska fornminnen att man kan läsa om dem och se dem utprickade på kartan, men om man skall uppsöka dem i verkligheten så ter de sig ofta undflyende. Därför var det en glad överraskning att se en skylt med texten megalithic tomb på vägen mellan Dugort…

Rundhusmästaren

Av Erik Andersson
Av ERIK ANDERSSON Även den här resan började med att jag införskaffade några bra kartor. Man vill ju veta vad det är för berg man åker förbi, vad ån heter, var det kan finnas en pir eller en stig eller en fördämning. Det ställer krav på kartläsaren: ortnamnen skall smattra…