Alla artiklar av Jarl Torgerson

Nästan människa
Lee Berger – Almost human

Av Jarl Torgerson
När och var blev vi – nästan – människor? Många nya fynd har på senare tid givit ny kunskap om människans historia. Professor Lee Berger har i Sydafrika gjort inte mindre än två spektakulära fynd av två nya grenar på människans släktträd och Jarl Torgerson skriver här om Bergers rappt…

Om kreativitet, psykisk sjukdom och konst

Av Jarl Torgerson
Finns det ett vetenskapligt belagt samband mellan psykisk sjukdom och kreativitet och skapande? I så fall vilket? Är psykisk sjukdom ”bra” för kreativiteten eller är det konsten som är bra som terapi mot sjukdomen? Docent Jarl Torgerson belyser i denna essä frågeställningen med exempel från art brut, eller ”särlingskonst”, på…

Det förflutnas spår
The Neanderthals rediscovered. How modern science is rewriting their story

Av Jarl Torgerson
Alla människor utanför Afrika bär på DNA från neandertalarna. Ny teknik och nya fynd har givit ny kunskap om dem och därmed om oss själva och vår egen historia. _____________ Kunskapen om neandertalarna och deras epok har på bara de senaste tjugofem åren ökat högst betydligt och det är i…

Vi, stenåldersmänniskor…
Jared Diamond – The world until yesterday

Av Jarl Torgerson
Den amerikanske polyhistorn och professorn i fysiologi och geografi Jared Diamond blev känd för en bredare svensk publik 1999 då hans högintressanta Guns, germs and steel kom i översättning (Vete, vapen och virus). Utgångspunkten för den boken är en diskussion mellan Diamond och en infödd man från Nya Guinea om…

Medicin och konst speglas på Charité i Berlin

Av Jarl Torgerson
Berlinsjukhuset Charité representerar en betydelsefull del av medicinens historia. Charité grundades på 1720-talet som fattigsjukhus och inhystes i lokaler som 1710 byggdes inför en hotande pestepidemi. Farsoten skonade dock Berlin den gången. Charité kan räkna många banbrytande forskande läkare i sina led. Störst av dem alla Rudolf Virchow (1821-1902) som…

Den mörka sidan
Robert I. Simon
Bad men do what good men dream

Av Jarl Torgerson
På besök i en kanadensisk boklåda fann jag bland lockande titlar, innehållsförteckningar och baksidestexter en bok som inte gick att motstå – Bad men do what good men dream. A forensic psychiatrist illuminates the darker side of human behavior. Boken, som kom ut redan 2008 på American Psychiatric Publishing, är…

Michael Trimble – Why humans like to cry. Tragedy, evolution, & the brain

Av Jarl Torgerson
Detta vackra citat ur Italo Calvinos roman…

Atul Gawande – Being mortal. Illness, medicine, and what matters in the end

Av Jarl Torgerson
En kollega beskrev för några år sedan åldrandet, den terminala sjukdomen och döden på följande sätt: På 50-talet dog de flesta hemma i kökssoffan, på 80-talet på sjukhusets medicinklinik och idag får många ta en sväng på intensivvårdsavdelningen innan allt är färdigt. Han satte lite tillspetsat fingret på en utveckling…

The story of the human body – evolution, health, and disease

Av Jarl Torgerson
Evolutionen frambringar inte nödvändigtvis perfekta lösningar utan snarare lösningar som fungerar bättre än konkurrenternas. Vi talar om survival of the fitter, egentligen inte om survival of the fittest. Inte heller har vi evolverat för att leva långa och…

Thomas Goetz – The remedy

Av Jarl Torgerson
En äldre man berättade för mig att han som pojke på 1930-talet varit inlagd på Svenshögens sanatorium. Frampå vårkanten gick han och några jämnåriga varje dag en bit in i skogen för att inspektera ett kråkbo och följa utvecklingen från ägg till ungar. Det var de sista dagarna på sanatoriet.…

Tom Burns – Our necessary shadow. The nature and meaning of psychiatry

Av Jarl Torgerson
Av JARL TORGERSON Varför är psykiatrin så skrämmande? Vad är det som stöter bort, som är så hotfullt och mörkt och som får oss att om och om igen ifrågasätta behandlingsmetoder och terapeutiska resultat, som gör psykiatrin mer utsatt för kritisk granskning än andra delar av medicinen? Den brittiske psykiatriprofessorn…

Sarah Blaffer Hrdy – Mothers and Others

Av Jarl Torgerson
Av JARL TORGERSON Trångt vid incheckning och säkerhetskontroll till morgonplanet. Instängda armbåge mot armbåge fördrar vi passagerare trots allt varandra riktigt bra. Vi ler lite uppgivet snarare än fräser. Sådan är människan, men inte andra primater. Stäng in ett…

Vandrare, konstnär och drömmare – se människan

Av Jarl Torgerson
Av JARL TORGERSON Sjunde paragrafen i Werner Herzogs Minnesota declaration förkunnar att Tourism is sin, and travel on foot virtue. Herzog talar av egen erfarenhet. Under tre veckor vintern 1974 fotvandrade han från München till Paris. Ett slags botvandring i syfte att rädda den i Paris…