Alla artiklar av Ola Sigurdson

Avförtrollning av Avförtrollningen?
Hans Joas – Die Macht des Heiligen

Av Ola Sigurdson
Är idén om avförtrollning, att religionen genom sekler gradvis trängts undan av en rationaliseringsprocess, i själva verket ett förenklat synsätt och är det nu kanske dags för en avförtrollning av avförtrollningen? Hans Joas söker i sin bok Die Macht des Heiligen visa hur det alltid funnits något som mer eller mindre utan att…

Renässans och reformation
Erasmus och Luther

Av Ola Sigurdson
Hur förhöll sig egentligen renässansen och reformationen till varandra? Var de separata rörelser, den ena sekulär och den andra inomkyrklig, eller fanns det i själva verket närmare samband mellan dem? Ola Sigurdson, som i denna essä pekar på hur Luther var påverkad av renässanshumanismen och själv kan ses som en…

A Splendid Wickedness
David Bentley Hart

Av Ola Sigurdson
År 1571 gav dogen av Venedig några reliker i gåva till kung Sebastian av Portugal. Relikerna uppgavs härröra från St Josafat av Indien och omfattade bland annat ett fragment av helgonets ryggrad. Berättelsen om Barlaam och Josafat tillhörde de allra mest omtyckta helgonberättelserna under medeltiden, så gåvan var alltså mycket…

Kättaren Luther
Volker Reinhardt – Luther der Ketzer. Rom und die Reformation

Av Ola Sigurdson
Har både den katolska och den lutherska synen onödigtvis bestämts av ömsesidiga och ensidiga fiendebilder? Var reformationen inte en konsekvens av teologiska skillnader utan mera resultatet  av årtionden av oförståelse och konfrontationer mellan ”de förfinade” i Rom och de ”bonniga” tyskarna? I sin bok om Luther lyfter Reinhardt fram hur den teologiska reflektionen varit…

Plats för humor?
Om en målning av Caravaggio

Av Ola Sigurdson
På Piazza del Popolo i Rom, just till höger om porten till Via Flaminia, genom vilken drottning Kristina en gång tågade in i Rom, ligger kyrkan Santa Maria del Popolo. Här låg en gång i tiden en av startpunkterna för dåtidens pilgrimsleder. Men även i vår tid är kyrkan strategiskt…

Rupert Shortt – God Is No Thing

Av Ola Sigurdson
Vad är sekularisering? Enligt en av sekulariseringsbegreppets främsta teoretiker, den spanske sociologen José Casanova, kan man urskilja tre teser i begreppet som beskriver sinsemellan olika processer. För det första religionens försvinnande i takt med världens modernisering, en tes vilken framstår som allt mindre trovärdig globalt och mer som en eurocentrisk…

Niels Werber – Geopolitik zur Einführung

Av Ola Sigurdson
Sista delen av Peter Jacksons filmtrilogi om hobbiten Bilbo innehöll fler fältslag än jag var förberedd på. Jag borde ha kunnat gissa att en film med undertiteln Femhäraslaget skulle innehålla en del stridsscener, men det var länge sedan jag läste Tolkiens bok. Torin Ekenskölde, som tagit tillbaka Ensliga berget från…

Att veta eller handla
Simon Critchley och Jamieson Webster – The Hamlet Doctrine

Av Ola Sigurdson
Prins Hamlet i Shakespeares pjäs verkar vara en personifikation av moderniteten. Redan från början får han reda på den hemlighet som driver pjäsen framåt, nämligen att hans farbror Claudius har mördat hans far, kungen, och därmed erövrat såväl kronan som drottningen Gertrude, Hamlets mor. Men vetskapen får honom inte att…

De andras humorlöshet: Om yttrandefrihet och satir

Av Ola Sigurdson
I vår tid finns det förmodligen få anklagelser som är lika allvarliga som att säga att någon saknar humor. Humor anses allmänt, åtminstone i vår del av världen, vara ett omistligt värde, och även vittna om en tolerant personlighet med ett rörligt intellekt. Humor hör med andra ord till det…

Om humor

Av Ola Sigurdson
Det händer att någon frågar mig vad jag forskar om. Humor, brukar jag svara då, humor och dess relation till människans existens och till teologin. Ett sådant svar kan leda till viss förvirring. För någon är det kanske märkligt att tänka sig att man kan forska om humor. Men så…

Yttrandefrihet

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Titta på bilden. Satirteckningen publicerades i den sydafrikanska tidningen Mail & Guardian fredagen den 3 oktober 2014 och är ritad av den erfarne och framstående tecknaren Zapiro. Möjligen är det enkelt att identifiera de…

Makt och myndighet i samtida populärfiktion

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON För ett tag sedan ägnade jag en hel del tid åt att titta på TV-serien House of Cards. Här möter vi Frank Underwood som i säsong 1 är statssekreterare och i säsong 2 vicepresident i Vita huset. Hans fru Claire arbetar först med frivilligorganisationen Clean Water Initiative,…

Jeffrey Stout – Blessed are the Organized: Grassroots Democracy in America

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Varför är så många besvikna på Obama? När USA:s 44:e president installerades den 20 januari 2009 var det nog många som drog en lättnadens suck, inte minst i Europa. Inte bara för att han nu skulle…

James Joyces teologiska parodier

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON ”Introibo ad altare Dei” – ”Jag får gå in till Guds altare”. Så lyder den första repliken som yttras i James Joyces Ulysses. Det är Buck Mulligan som är i färd med sin morgonrakning och ”intonerar” – som…

Undvika döden eller berika livet?
The Anticipatory Corpse: Medicine, Power, and the Care of the Dying
Jeffrey P. Bishop

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Vilken kropp är det som medicinen är intresserad av? Eller kanske tydligare: vilken slags uppfattning om människans kroppslighet är utgångspunkten för den moderna medicinen? Detta är den fråga som upptar den amerikanske läkaren och filosofen Jeffrey P. Bishop…

iKonen
Walter Isaacson – Steve Jobs

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON I en omtalad essä publicerad i mitten av 1990-talet jämför den italienske semiotikern och författaren Umberto Eco Apples operativsystem med Microsofts system MS-DOS. Om Apples system är katolskt genom sin användarvänlighet och sina enkla ikoner som…

Narrativ medicin

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSSON En av de mest framgångsrika nordamerikanska TV-serierna de senaste åren är serien om läkaren Gregory House, suveränt spelad av den brittiske skådespelaren Hugh Laurie, som precis avslutat sin sjunde säsong. Jag har tittat från och till…

Manning Marable – Malcolm X: A Life of Reinvention

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Vem var Malcolm X? Utan tvivel en av samtidens amerikanska ikoner, men vid sidan av den populärkulturella bilden av honom, vem var han, religiöst och politiskt? Den allmänna bilden av Malcolm X har förmodligen formats…

Zombies i oss och utanför

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Det går en zombie genom västerlandet. Ja, i själva verket går det inte bara en zombie utan en hel hord. Den samtida populärkulturen har formligen invaderats av zombies den senaste tiden. TV-serier…

Terry Eagleton och Matthew Beaumont – The Task of the Critic: Terry Eagleton in Dialogue

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Den brittiske litteraturvetaren och kulturkritikern Terry Eagleton har under hela sitt akademiska liv varit osannolikt produktiv. På omslaget till den intervjubok med Eagleton som kom ut 2009, The Task of the Critic, finner vi ett…

Slavoj Žižek – First as Tragedy, Then as Farce.

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Det är svårt att inte bli imponerad av den slovenske filosofen Slavoj Žižeks produktivitet. First as Tragedy, Then as Farce är, om jag räknat rätt, Žižeks tredje bok det här året. Först kom den digra volymen The Monstrosity of Christ:…

José Casanova – Europas Angst vor der Religion

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Så mycket fördomar om religion är i svang i samtiden att det är näst intill omöjligt att föra någon konstruktiv debatt i frågan. Ett verktyg för att röja något i snårskogen finner vi emellertid i den spanske sociologen José Casanovas…

Giorgio Agamben – Die Beamten des Himmels

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON I väntan på en översättning av Giorgio Agambens teologiska undersökning av ekonomi och makt i Il Regno e la Gloria kan vi vars italienska är något knackig nu ta del av ett utdrag. Det rör…

Subaltern och andra tidskrifter – trots allt..?

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Det verkar vara i tidskrifter som det sker just nu. Åtminstone i Sverige. Jag sitter och läser i Subalterns senaste nummer om messianism. Här har man för första gången översatt en text av den judiske filosofen Jacob Taubes (1923-1987) till svenska:…

Rainer Forst – Toleranz im Konflikt

Av Ola Sigurdson
Av OLA SIGURDSON Frågan om tolerans är i vår omedelbara samtid minst sagt glödhet. Därmed inte sagt att den är enkel. Tittar man närmare på toleransbegreppet lägger man snart märke till att det är lätt att kalla sig tolerant – om man tillhör en majoritetskultur…

Är det moderna sekulärt eller – religiöst..?

Av Ola Sigurdson
En av många böcker om modernitetens religiösa genealogi som kommit ut på sistone är den amerikanske filosofen Michael Allen Gillespies The Theological Origins of Modernity (University of Chicago Press 2008). I sin introduktion till boken, liksom i det avslutande kapitlet, hävdar Gillespie att förutsättningen för att västvärlden skall kunna föra…

Om hunden Svante och livet

Av Ola Sigurdson
Slog precis in ett paket med en av de mest intressanta böckerna just nu, blivande kulturchefen för Svenska Dagbladet Stefan Eklunds 52 samtal med Svante (Cordia 2009). Det finns ingen anledning att upprepa vad jag redan sagt i min recension av boken i Borås tidning, vill bara återigen påminna om…