Alla artiklar av Jayne Svenungsson

Religion för fria andar
Ralph Waldo Emerson som radikal reformator

Av Jayne Svenungsson
Är varje helig skrift bara ett mausoleum över religionen som Schleiermacher menade? I den andan verkade i alla fall Emerson som, utan att för den skull överge kristendomen, menade att man måste följa sin inre röst, sitt ”moral sentiment”, när traditioner förstelnar och slutar att vara ett levande idéarv, när…

Om rättfärdigande, självtvivel och tomhet

Av Jayne Svenungsson
Rättfärdig är ett knepigt ord. Som om vi någonsin vore färdiga med rätten, eller, Gud förbjude, med rättvisan. Att tro sig vara färdig med rättvisan är i regel första steget mot moralisk fartblindhet. I svensk språkdräkt har ordet dessutom en ton av frireligiös beskäftighet: den inställsamma och samtidigt fördömande tonen…

Peter Kemp
Engagementets poetik

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Att ta bron över sundet och sätta sig på en köpenhamnsk trottoarservering är den snabbaste vägen till Paris. Mina skånska vänner brukar påminna mig om detta och visst är det så att kontinenten börjar i Danmark.…

Alain Badiou och Eric Hazan – L’antisémitisme partout

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Jag läser L’antisémitisme partout under en vistelse i Jerusalem, närmare bestämt i gränskvarteren mellan östra och västra Jerusalem. För den otränade blicken framstår gatubilden som en idyll av multikulturell samexistens: muslimer som strömmar ut ur Damaskusporten…

Historiska brott
Walter Benjamin och utanförskapets förlösande kraft

Av Jayne Svenungsson
Är det brottsligt att ställa sig utanför historien? Att anse sig tillhöra en annan historia, en annan tid som bryter in i det historiska skeendet, som skapar avbrott, eller rentav kallar till uppbrott från historien? Enligt en viss historia – låt oss kalla den den stora historien, imperiernas historia som…

Den messianska tiden

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON [Vilseförda av våra jättesprång] Vilseförda av våra jättesprång har vi mötts, vi resenärer bland hägringar, i försakelsens kyss, den enda. Tidpunkten är igår men anges av en tredje, vitglödgad visare, som jag aldrig förr har sett i tidens trädgårdar – de båda står och famnar varandra i…

Marc-Antoine Mathieu – Dieu en personne

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Vad skulle hända om Gud en dag dök upp på jorden? Den amerikanske sing & songwritern Eric Bazilian ställde sig frågan 1995 och under ett halvår kunde vi dagligen höra Joan Osbornes enträgna röst strömma ut…

Nådens gränser
Om universella ambitioner och partikulära hämskor. Paulus, Badiou och Žižek

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Under gångna decennier har de europeiska samhällena i hög takt blivit mer mångkulturella på det faktiska planet, alltmedan de blivit mindre mångkulturella på det attitydmässiga planet. Denna aningen krassa analys gjordes häromåret av den…

Maximilien Le Roy och Michel Onfray – Nietzsche. Se créer liberté

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Jag kan inte säga att tecknade serier varit någon stor grej i mitt vuxna liv. Men sedan en god vän initierat mig i den blomstrande fransk-belgiska seriekulturen har saken hamnat i ett annat ljus. I…

Nicole Tambourgi-Hatem (red.): Sartre sans frontières
Jad Hatem: La poésie de l’extase amoureuse

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Ryggradsmässigt likställer de flesta av oss ”västerländsk filosofi” med kontinenterna Europa och Nordamerika. Det kan dock vara värt att påminna sig om att såväl fransk som spansk filosofi lever ett självständigt liv som inte låter…

René Girard, André Gounelle, Alain Houziaux – Dieu, une invention?

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Under de gångna två seklerna har filosofer, sociologer och psykologer lanserat hypotesen att Gud är en fabrikation av det mänskliga medvetandet. Att hypotesen varken bevisats eller motbevisats och att frågan därför alltjämt ligger öppen vittnar den lilla debattboken Dieu, une invention?…

Pierre Bouretz – Témoins du futur

Av Jayne Svenungsson
Av JAYNE SVENUNGSSON Med en blick i backspegeln framstår 1900-talet stundvis som ett ruinlandskap. Storvulna politiska, vetenskapliga och arkitektoniska visioner ligger där om vartannat som vältrade gravstenar. Vad som började med en ogrumlad tro på människans gränslösa förmågor mynnade gång efter annan ut i att…