Alla artiklar av Ann-Cathrine Jungar

Populism på finska (1)

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Populismens återkomst är en av de mest framträdande politiska företeelserna i våra samtida liberala demokratier. ”Ett spöke går runt i Europa – kommunismens spöke” skrev Marx och Engels i inledningen till det Kommunistiska manifestet 1831.…

Rysslandsbilder som tavlor på en utställning

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Rudyard Kipling beskrev en gång ryssen i en orientaliserande terminologi som den evige ”Andre” : annorlunda, främmande, väsensskild och föga trovärdig då han försöker ikläda sig en västerländsk (mer…)

Frank Warren – Post Secret. Confessions on Life, Death and God

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Om man delar en hemlighet med en vän är den då lika hemlig längre? Och om man delar den med väldigt många är den kanske inte hemlig överhuvudtaget? Tusentals människor har sedan 2005 skickat postkort med bekännelser om små och…

William College och Liberal arts

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR ”If you are part of the elite this is a great country to live in. If you are not, it is not such a good country”. Den internationellt välkände sociologen Richard Sennett samtalar med studenterna på introduktionskursen i sociologi…

Magnus E Marsdal – Frp-koden. Hemmeligheten bak Fremskrittspartiets suksess

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Nästan var fjärde norsk väljare – men drygt 35 procent av arbetare utan fackutbildning och arbetslösa – kommer enligt opionionsundersökningar att välja Fremskrittspartiet i det kommande Stortingsvalet. En förklaring till partiets framgångar är, enligt Marsdal i den journalistiska rapportboken ”Frp-koden”, Arbeiderpartiets…

Norsk populism eller europeisk antietablissemangspolitik? Ett försök att knäcka Frp-koden

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR – ”Nästa stortingsval är Fremskrittspartiet mitt val. Jag har tidigare röstat både på Centern och SV, men nu har jag bestämt mig för att byta parti än en gång.” Bokhandlarn i Tromsö levererade sin politiska bekännelse medan han letade efter…

Gay pride med förhinder – om utvecklingen i Östeuropa

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Stockholm draperas i regnbågens färger under denna vecka. Få upprörs numera av den pågående gay pride festivalen. Manifestationen är en etablerad folkfest ackompanjerad av brett deltagande från de kulturella, politiska och ekonomiska etablissemangen. Så är det långtifrån överallt i…

Smältande isberg eller isbit i drinken?

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Med stigande sommartemperaturer mattas inte de ständigt pågående diskussionerna om finlandssvenskhetens framtid. Tvärtemot. Veckan före midsommar toppade den största finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet framsidan med ”Svenskfinland – ett smältande isberg?” Rubriken associerade till den ofta använda metaforen om finlandssvenskarna som den uppfräschande, men…

Marco Damilano – Il partito di Dio

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR När Italien 2005 folkomröstade om forskning på stamceller, hade den katolska kyrkan en avgörande betydelse för valets utgång. Många väljare hörsammade uppmaningen att inte rösta och valet blev ogiltigt, då valdeltagandet var för lågt. Denna kyrkans uppmaning…

Ombretta Ingrascì – Donne d’onore. Storie di mafia al femminile

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Maffian präglas av traditionella värderingar som ställer familjen och mödraskapet på en retorisk piedestal, men också av att hederskoder, som obruten lojalitet till organisationen, går före blodsband. I den omfattande litteraturen, också i fiktiva skildringar av de italienska…

Pierre-André Taguieff – L’illusion populiste : Essai sur les démagogies de l’âge démocratique

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR Populism är inte längre plötsligt uppblossande politiska yttringar som upplöses lika snabbt som de antänts. Populismen är idag en etablerad politisk kraft inte bara i Europa utan även globalt. Le Pen, Haider, Lepper, Chavez och Morales är några av populismens…

Finsk populism (forts)

Av Ann-Cathrine Jungar
Av ANN-CATHRINE JUNGAR (forts) Associationer till det ”förlorade Finland” vann i synnerhet gehör hos den karelska flyktingbefolkningen, som i stor omfattning hörde till Veikko Vennamos sympatisörer. Veikko Vennamo administrerade som tjänsteman i jordbruksministeriet tjänst bosättningen av de 400.000 karelska flyktingarna, vilket kom att…