Alla artiklar av Margareta Hallberg

Att förstå en epok genom en person
Om vetenskapsfilosofen Mary Hesse

Av Margareta Hallberg
Varför börjar man forska om något inom humaniora, vad väcker intresset och lusten? Margareta Hallberg berättar här om hur ett foto på en ensam kvinna bland 42 manliga filosofer fångade hennes intresse och kom att bli början på ett forskningsprojekt i vetenskapshistoria om den engelska vetenskapsfilosofen Mary Hesse (1924-2016), som…