Alla artiklar av

Fruktans år
Stephen Kotkin
Stalin. Waiting for Hitler, 1929–1941

Av Anders Björnsson
I den andra delen av Kotkins böcker om Stalin, en rigoröst genomforskad bok med en väldig nerv, skildras i förfärande detalj de rysansvärda åren efter 1935, då skräcken och statsterrorn spred sig och misstroendet mellan människor blev den dominerande mentaliteten i samhället. Kotkins böcker om Stalin lär sammantagna bli den…

En norsk färd över Atlanten
Om två romaner av Edvard Hoem

Av Anders Björnsson
Edvard Hoems utvandrarepos i två band föreligger sedan en tid tillbaka i norsk pocket. I svensk kulturpress har det, såvitt jag vet, inte alls beaktats. Hoems författarskap är på det hela taget föga känt hos oss. Ändå är det både kvantitativt omfattande och mångfaldigt prisbelönt. Genremässigt sträcker det sig från…

När tro och ära fick vika för framsteget
Richard J. Evans om Europa 1815-1914

Av Anders Björnsson
I sin bok The Pursuit of Power, som behandlar de hundra åren i Europa mellan Napoleonkrigen och första världskriget, beskriver Richard J. Evans en förändringens dynamik – där de strukturerande krafterna inte längre var furstar och dynastier utan stater och nationer – som ledde fram till att Europa blev den mäktigaste kontinenten…

1900-talskulturen synas i sömmarna
Kjartan Fløgstad – Etter i saumane

Av Anders Björnsson
Varför var den västerländska konsert- och operamusiken den av nazismen favoriserade konstformen? Den norske essäisten och romanförfattaren Kjartan Fløgstad tolkar saken på ett ikonografiskt sätt. Dirigenten är ledaren i aktion, orkestern/musikerna är hirden/partiet och partituret är partiprogrammet! I flera av betraktelserna som ingår i hans nya bok utvecklar Fløgstad tesen…

Kaos är granne med kalifatet
Patrick Cockburn – Chaos and Caliphate

Av Anders Björnsson
En av de första åtgärder som de nya myndigheterna vidtog sedan Khadaffi-regimen störtats på hösten 2011 var att införa en lag som upphävde det tidigare förbudet mot månggifte. Detta må ha kommit som en överraskning för den som trodde att den ”arabiska våren” skulle medföra en övergång till mera progressiva,…

Populism, anti-pluralism och en representationskris i Europa
Jan-Werner Müller – Was ist Populismus?

Av Anders Björnsson
Ungefär samtidigt som det högerextrema FPÖ:s kandidat Franz Hofer vann första omgången i valet 2016 till österrikisk förbundspresident med 35 procent av de avgivna rösterna, publicerade statsvetaren Jan-Werner Müller i en artikel i The New York Review of Books där han ger en översikt över den högerpopulistiska vågen i Tyskland,…

Självhärskaren Stalin? – Sovjetisk vardagspolitik på högsta nivå

Av Anders Björnsson
Den nyligen bortgångne historikern Hans Mommsen lanserade på 1960-talet den kontroversiella tesen att Adolf Hitler hade varit en svag diktator. Han var inte särskilt involverad i regeringsbestyren, menade Mommsen. Det fanns ett antal grupper som tog initiativ och slogs om ledarens gunst. Beslutsfattandet kunde vara spritt och närmast oöverskådligt, och…

Rysslands väg mot kriget och undergången
Dominic Lieven – Towards the Flame

Av Anders Björnsson
Dominic Lieven är en framstående kännare av Tsarryssland som europeisk stormakt, framförallt under hundraårsperioden från Napoleonkrigen till första världskriget. I flera arbeten har han studerat det ryska samhällets eliter, och han har också jämfört Ryssland som imperium med andra världsvälden. Hans bok om Europas härskande klasser, fram till det borgerliga…

Bismarck – en framgångsrik stenhuggare
Christoph Nonn – Bismarck

Av Anders Björnsson
Otto von Bismarck var obestridligen 1800-talets främste statsman på den europeiska scenen. Han föddes mitt under Wienkongressen, den 1 april 1815, och som Christoph Nonn framhäver i sin nya biografi, kom den Heliga allians som då ingicks mellan segrarmakterna Preussen, Ryssland och Österrike att bli vägledande för honom under hela…

Skurk och segerherre
Stephen Kotkin om Stalin

Av Anders Björnsson
Grundtemat i den amerikanske historikern Stephen Kotkins biografi om Stalin är att den som eftersträvar och innehar absolut politisk makt alltid måste känna sig kringränd och hotad, av både rivaler och kumpaner, och samtidigt att denna känsla, som han inte har någon anledning att dölja, är den främsta motiveringen för…

Dietrich Geyer – Trübsinn und Raserei. Die Anfänge der Psychiatrie in Deutschland

Av Anders Björnsson
Dietrich Geyer (f. 1928), en av samtidens främsta Östeuropakännare, expert på ryska revolutioner och rysk imperialism, har på ålderns höst ägnat sig åt medicinhistoria, närmare bestämt hur psykiatrin i Tyskland växer fram som vetenskap. Trübsinn und Raserei – som man väl skulle kunna översätta med depression och hysteri, om inte…

Slaktandets logik och metodik
John Merriman – Massacre. The Life and Death of the Paris Commune

Av Anders Björnsson
Det är ett möjligen besvärande historiskt faktum – inte minst för dem som utlöser och understöder krig mot terrorister i jordens alla hörn – att det kontrarevolutionära våldet alltid är mycket mera brutalt, mer omfattande och förödmjukande än det revolutionära. De röda offren i finska inbördeskriget var till exempel mångdubbelt…

Två hundra år av återhämtning
Schell & Delury – Wealth and Power

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Förödmjukelse som vägen till framsteg. Därför att den förödmjukade inte har någonting att förlora. Ingenting utom tiden. Och den måste han bruka väl för att inte själv bli förbrukad. Så skulle…

Första världskriget 1914-2014
Jörn Leonhard – Die Büchse der Pandora

Av Anders Björnsson
Den 1 augusti 1914 förklarade Tyskland Ryssland krig. De föregående hundra åren hade varit relativt fattiga på krig och krigen som utspelade sig hade blivit kortvariga – man hade gått in för avgörande slag, inte för utnötning. Undantagen var Krimkriget och amerikanska inbördeskriget, men dessa hade utkämpats i den gamla…

Max Weber – Den moderna erans profet
Dirk Kaesler – Max Weber. Preuße, Denker, Muttersohn. Eine Biographie.

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Max Weber var ungefär jämnårig med det tyska kejsarriket. När det grundades i januari 1871 hade han ännu inte fyllt sju och han överlevde det med blott ett och ett halvt år efter en släng av…

En ny men inte så skön värld. Om judiskt liv i Bukovina

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON ”Österrike är ingen stat, ingen hembygd, ingen nation. Det är en religion”, skrev Joseph Roth (1894–1939) i en av sina sista böcker. Och han fortsatte med att påstå att om det…

David Caute – Isaac & Isaiah. The Covert Punishment of a Cold War Heretic

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON År 1963 fick den femtiosexårige Isaac Deutscher kallelse till en lärostol i Russian Studies vid det nyinrättade Sussexuniversitetet i Brighton. Deutscher var känd som en framstående journalist och expert på sovjetsamhället med en allmänt uppskattad…

Brendan Simms – Europe. The Struggle for Supremacy, 1453 to the Present

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON ”Am Beginn war das Reich”: i begynnelsen var riket. Så bibliskt började Heinrich August Winkler sitt magistrala opus i två delar om Tyskland långa väg västerut. Det skrevs när den utvidgade förbundsrepubliken just hade beslutat…

Mary Fulbrook – A Small Town Near Auschwitz

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Många av vår tids främsta Tysklandskännare råkar vara engelsmän – och detta oaktat att de båda folken var i storkrig med varandra två gånger under 1900-talet, närmare nio år av slaktande. Eller kanske just därför? Jag…

Författaren som gör bifiguren till en huvudperson
Alf van der Hagen – Dag Solstad

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Kanske stämmer det, som Alf van der Hagen skriver i efterordet till sin bok, att Dag Solstad är Norges störste nu levande författare. Intervjubiografin Uskrevne memoarer är i alla fall någonting enastående – i omfång och…

Medel mot ”realitetsblindhet”
Christa Wolf – Ein Tag im Jahr im neuen Jahrhundert

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJöRNSSON Dagboken, journalen är ett normalt arbetsredskap för en författare; som vi vet händer det att sådana blir utgivna, ibland också under författarens levnad. Den kan betraktas som en litteraturart i sig. Christa Wolf förde inte…

Stanley Aronowitz – Taking It Big

Av Anders Björnsson
Fri radikal i konformismens samhälle Av ANDERS BJÖRNSSON C. Wright Mills (1916–1962) var en samtida med John F. Kennedy och dog vid exakt samma ålder som denne. Deras storhet var av olika slag. Kennedy steg mot de politiska…

En nationell strateg i det postdemokratiska samhället Om Rune Slagstads Spadestikk

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Rune Slagstad, född 1945, intar en unik position i sitt lands andliga liv. Akademiker, publicist och politiker. Som akademiker obestämbar: han har framträtt som sociolog, som idéhistoriker, som teolog och rättsfilosof. Han har ägnat sig åt de norska fjällen och åt sportens roll i samhället, skrivit insiktsfullt…

Det omvandlingsbara sovjetsamhället
Stephen F. Cohen – Soviet Fates and Lost Alternatives

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Den amerikanske Rysslands- och sovjetkännaren Stephen F. Cohen har en enastående förmåga att gå på tvärs. Detta inte nödvändigtvis sagt som beröm, inte heller som klander. Dock finns det utan tvekan ett behov av personer som…

Med betydelsebärande kägel
Om Vasilij Grossmans småprosa

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Den stora romanen om andra världskriget är skriven av en rysk jude, en före detta glödande bolsjevik och en benådad frontreporter – Vasilij Grossman (1905–1964). Hans Liv och öde kommer man aldrig…

Jon Rognlien – Den store ml-boka

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Det är en märklig sak att den norska maoismen, eller ml-rörelsen, fick ett så starkt genomslag i kulturlivet. Den svenska, som i viss mån var förebild och föregångare, lyckades bättre inom det…

Reinhart Koselleck – Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Aufsätzte und Vorträge aus vier Jahrzehnten

Av Anders Björnsson
Av ANDERS BJÖRNSSON Reinhart Koselleck (1923–2006) var det som lärde mig att skilja på folk och nation. Den tyska nationen som politisk skapelse, sade han i en radiointervju i början av 1990-talet när saken på nytt var aktuell,…