Alla artiklar av Hans-Ingvar Roth

Populism och mänskliga rättigheter
Mudde & Kaltwasser – Populism. A Very Short Introduction

Av Hans-Ingvar Roth
Narodnikerna (”folkvännerna”) var en politisk rörelse under 1860- och 70-talen i Ryssland som agiterade mot tsarväldet och ”kulakerna” – de välbeställda bönderna. Deras slagord var att direkt ”gå till folket” där folket stod för den mindre bemedlade ryska jordbruksbefolkningen. Flera författare såsom den framstående novellisten Vasilij Sleptsov var starkt engagerade…

Tankens utåtvändhet
Om den finländske filosofen Georg Henrik von Wright

Av Hans-Ingvar Roth
Våren 1994 deltog jag i en konferens på folkhögskolan på Biskops Arnö och fick då förmånen att träffa den finländske filosofen Georg Henrik von Wright och hans hustru Elisabeth. Från en mycket lyckad kväll med intressanta samtalsämnen minns jag särskilt von Wrights svar på en (kanske inte så intelligent) fråga…

Climate fiction
Hot och gemenskap

Av Hans-Ingvar Roth
De flesta romaner har ägt rum i miljöer och klimat som är ”normala” i den bemärkelsen att de inte utgör några hot eller inskränkningar i förhållande till romangestalternas liv och ageranden. Miljöerna och klimatförhållandena är med andra ord underförstådda och utgör mer eller mindre statiska bakgrunder som inte spelar någon…

Oxford och Brideshead revisited

Av Hans-Ingvar Roth
Många turister som besöker England gör under sin resa ett obligatoriskt besök i Oxford som jämte Cambridge är Englands mest berömda universitetsstad. De flesta som har besökt Oxford har varit klart imponerade av de magnifika collegebyggnaderna, de vackra trädgårdarna och parkerna, de gröna rankorna över de vittrande murarna, biblioteken, kapproddbåtarna…

James Salter död.

Av Hans-Ingvar Roth
(Texten publicerad tidigare, i oktober 2013) Den amerikanske författaren James Salter har haft en intensiv och omvälvande vår och sommar. I april vid 87 års ålder publicerade Salter sin nya roman ”All That Is” – hans första roman på över trettio år. Romanen har fått stor uppmärksamhet i internationell media…

Ian McEwan – The Children Act

Av Hans-Ingvar Roth
AV HANS-INGVAR ROTH Många författare har under senare år blivit starkt påverkade av dramatiska omvärldshändelser som också inspirerat deras romanskrivande. Den engelske författaren Ian McEwan till exempel har i sina senaste romaner lyft fram några av mänsklighetens ödesfrågor såsom…

Ödön von Horvath – Jugend ohne Gott

Av Hans-Ingvar Roth
Av HANS INGVAR ROTH I en tid när allt fler stora förlag slås samman – under senare tid bland annat Random House och Penguin – är det glädjande att se att det ständigt växer fram mindre förlag som vinnlägger…

Ronald Dworkin – Religion Without God

Av Hans-Ingvar Roth
Av HANS INGVAR ROTH Kan man vara religiöst troende samtidigt som man är ateist? Frågan kan verka paradoxal vid första anblicken. För många ateister är nämligen själva definitionen av ateism att man är icke-religiös. En…