Alla artiklar av Andreas Engström

Konstmusiken efter 1989
Tim Rutherford-Johnson
Music after the Fall

Av Andreas Engström
När Rutherford-Johnson behandlar utvecklingen inom den moderna konstmusiken efter 1989 gör han det varken kronologiskt eller sorterar efter genrer eller skolor, utan utgår istället från samtida fenomen som mediering och medialisering, datorer, mjukvaror och nätverk, som numera utgör grunden för konstmusikens stilistiska förändring och mediala spridning. Det blir en både vederhäftig…