Alla artiklar av Sven-Eric Liedman

Vår rasande samtid
Pankaj Mishra – Age of Anger

Av Sven-Eric Liedman
Vad har frambringat Putin och Erdoğan, Orbán och Kaczyński, Brexit, Donald Trump och den hindunationalistiske Narendra Modi? Vad ligger bakom vår motsägelsefulla och förvirrande samtid? På detta har inte heller Mishras bok något enkelt svar. Men hans bok är värd att läsas, anser Sven-Eric Liedman, om inte för den bristfälliga idéhistoriens…

Jean-Claude Michéa
Fransk filosof

Av Sven-Eric Liedman
Den franske filosofen Jean-Claude Michéa, född 1950, har under senare år utvecklat ett rikt författarskap. Han har publicerat böcker både om skolan och om fotbollen. Han har själv i många år varit filosofilärare vid gymnasiet i Montpellier – en central position i det franska skolväsendet – och han är en…

Karl Marx ca 1865 (Bild: Wiki Commons)

Greatness and Illusion
Stor engelsk Marxbiografi av Gareth Stedman Jones

Av Sven-Eric Liedman
Gareth Stedman Jones är en brittisk historiker som specialiserat sig på arbetarrörelsens historia, i synnerhet den brittiska. Han har skrivit viktiga verk om fattigdom, om klass och språk och därtill en lång inledning till en utgåva av Marx och Engels Kommunistiska Manifest. Nu har han krönt sin bana med stor…

Rachel Holmes – Eleanor Marx: A Life

Av Sven-Eric Liedman
”Tussy är jag”, brukade Karl Marx säga. Tussy var smeknamnet på den yngsta överlevande dottern, Eleanor. Hon var en märklig och framstående kvinna, väl värd att minnas i sin egen rätt och alldeles oavsett vem hon var dotter…

Johan Fornäs – Capitalism: a companion to Marx’s economic critique

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Das Kapital av Karl Marx tillhör inte de lättillgängliga skrifter som en god läsare utan svårigheter tar sig igenom. Redan när första bandet kom ut 1867 fick boken rykte om sig att vara tung att…

Karl Marx – inne igen

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Nu är Marx inne igen. Särskilt efter krisen 2008 har fler och fler sökt sig till hans skrifter, och litteraturen om honom växer åter raskt (Marx är, väl att märka, redan en av de mest…

Die Herrlichkeit des Lebens
Michael Kumpfmüller

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Många författare varierar samma tema från bok till bok. Michael Kumpfmüller hör inte till dem. Man vet inte var han ska dyka upp i nästa roman. Den nu 50-årige författaren slog igenom för ungefär tio…

le débat – fransk tidskrift

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Den vitala franska idétidskriften le débat har i sitt nummer för september och oktober 2009 (nr 156) bland annat ägnat universiteten en rad artiklar. Både de franska och svenska universiteten genomgår numera en hårdhänt normalisering efter en internationell byråkratisk standard. Den franska utvecklingen är bara mer dramatisk,…

Brigitte Rossbeck – Zum Trotz glücklich

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Caroline Schlegel-Schelling (1763-1809) är en den tyska romantikens mest fascinerande gestalter. Hon var själva navet i den kortlivade men oerhört inflytelserika krets som utgjorde den så kallade Jena-romantiken. I kretsen ingick också bland andra bröderna August Wilhelm och Friedrich Schlegel,…

De sista professorerna

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Akademiker i Europa brukar kasta längtansfulla blickar mot USA. Där finns det fortfarande universitet som inte omvandlats till affärsdrivande ämbetsverk. Där har till och med humanister en plats, inte minst i den underbara bildningsskolning som kan rymmas i…

Tidskriften Esprit – Universités vers quelle autonomie?

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Esprit, den ständigt lika vitala franska tidskriften, har vigt sitt decembernummer 2007 åt temat Universités: vers quelle autonomie? Mer än 200 sidor och drygt ett dussin artiklar ägnas åt frågan vad som händer med den högre utbildningen och forskningen i Frankrike. Stora förändringar är på gång, överraskande…

Universiteten i stöpsleven

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN Esprit, den ständigt lika vitala franska tidskriften, har vigt sitt decembernummer 2007 åt temat Universités: vers quelle autonomie? Mer än 200 sidor och drygt ett dussin artiklar ägnas åt frågan vad som händer med den högre utbildningen och forskningen i Frankrike. Stora förändringar är på gång, överraskande…

Om Frau Paula Trousseau

Av Sven-Eric Liedman
Av SVEN-ERIC LIEDMAN En vän lånade mig Christoph Heins roman Frau Paula Trousseau (2007). Hon menade att den var värd att läsa. Det visade sig riktigt, det är en märklig roman. Jag vet inte om det är ett mästerverk. Men det är en gestaltning…

Om Tellkamps Der Turm

Av Sven-Eric Liedman
Under några veckor har Uwe Tellkamps väldiga roman Der Turm hållit mig fången. Nu har jag läst den sista sidan, den 973:e. Jag försöker komma ihåg den tid då det ansågs helt naturligt att det fanns två olika Tyskland med en skarp gräns emellan. När Olof Palme begravdes – det…