Little boy 
Ny bok av Lawrence Ferlinghetti

Lawrence Ferlinghetti, amerikansk författare, bokförläggare och översättare, och en centralgestalt inom beatgenerationen, utan att själv riktigt sälla sig till den, firade nyligen sin hundraårsdag med att ge ut en ny roman, Little Boy. Tommy Andersson har läst boken, som sin…


Efter Europa eller Europa först? (1)
Ivan Krastev – After Europe

Tommy Andersson tar i två artiklar upp böcker som båda behandlar problem i vår europeiska samtid, men med delvis olika perspektiv. Här först Ivan Krastevs After Europe som lyfter fram flyktingkrisen som vår Europapolitiska ödesfråga och i en senare artikel Claus Leggewies…


David Gelernter – The Tides of Mind: Uncovering the Spectrum of Consciousness

Har människan en chans mot maskinerna? Ja, kanske ändå. I sin nya bok, The Tides of Mind: Uncovering the Spectrum of Consciousness, behandlar David Gelernter det mänskliga medvetandet på ett sätt som i fråga om idérikedom leder tankarna till internetpionjären…


Václav Havel i helfigur
Michael Žantovský – Václav Havel: A Life

När Václav Havel utsågs till Tjeckoslovakiens förste demokratiske statschef efter kommunismens fall hösten 1989, slogs också portarna upp till en hoppingivande demokratisk framtid. Frihetskampen hade till sist krönts med framgång efter trägen strävan, som nu beskrivs i biografin Václav Havel:…


Vem äger framtiden?
Tysk bokhandels fredspris till Jaron Lanier

Av TOMMY ANDERSSON Sedan 1950 delar Tysk bokhandel varje höst ut sitt prestigefyllda fredspris till en person som ”genom sin verksamhet på litteraturens, vetenskapens eller konstens område i hög…


Martin Amis – The Zone of Interest

Av TOMMY ANDERSSON Martin Amis senaste roman The Zone of Interest handlar kort sagt om kärlek med förhinder. Med handlingen förlagd till Tredje riket och det fiktiva nazistiska…


Paranoian är vitlöken i livets kök
Thomas Pynchon – Bleeding Edge

Av TOMMY ANDERSSON I sin nyutkomna roman Bleeding Edge berättar Thomas Pynchon, utifrån en relativt lös deckarintrig, den otroliga och kaotiska historien om dotcom-erans sista muntra dagar och kollaps,…


Angry Nation
Kerem Öktem – Turkey Since 1989

TOMMY ANDERSSON Oxfordforskaren Kerem Öktems nya bok om det moderna Turkiet bär undertiteln Angry Nation, vilket verkar träffande med tanke på landets höga svansföring i världspolitiken på senare…


Wasteland with Words. A Social History of Iceland
Sigurður Gylfi Magnússon

Av TOMMY ANDERSSON Massmedias rapportering från Island har på senare år varit intensiv: bankkriser och vulkanutbrott har dominerat bilden, men vad vet vi egentligen om detta vårt nordiska…