Ben Lerner – Leaving the Atocha Station

Av STINA OTTERBERG Ibland tar sig läsning oväntade vägar. Två gånger på kort tid har jag stött på ett mig tidigare obekant litterärt motiv: människor som bryter samman på…