Århundradets roman?
David Bellos om Les Misérables

Genom sin tematik, sitt omfång och sin ambition kan Victor Hugos väldiga Les Misérables sägas både sammanfatta seklet och vara en kulmen på artonhundratalets typiska romanbyggen: väldiga till omfånget, med ett vittfamnande ämne och ett ymnigt persongalleri. Per Arne Tjäder…


Nöd och bohemer i Paris
Luc Sante – The Other Paris

I vintras utkom en engelsk översättning av Eugène Sues 1840-talsfresk Les mystères de Paris, utgiven i Penguins klassikerserie. Boken recenserades i New York Review of Books av Peter Brooks, författaren till The Romantic Imagination. Sues mästerverk var, menar han, inte…


Carmen Callil – Bad faith. A Forgotten Story of Family and Fatherland

Det var när hon såg Marcel Ophüls Le Chagrin et la Pitié, filmen från sent 1960-tal om det omfattande franska samarbetet under den tyska ockupationen, som Carmen Callil förstod sambandet. Sekvensen med mannen som hjärtligt hälsar på Reinhard Heydrich fick…


Neil MacGregor – Shakespeare’s Restless World. An Unexpected History in Twenty Objects

Kan man skriva ännu en bok om William Shakespeare om man inte kan presentera några sensationella fynd? Varför inte? Neil MacGregor är en museiman från Glasgow, som nyligen gjorde succé med sin BBC-serie A History of the World in 100…