Från Afrikanerdom och apartheid till demokrati
Hermann Giliomee – The Afrikaners. Biography of a People

Afrikanderna, med sina rötter i framför allt Nederländerna, har satt sin tydliga prägel på Sydafrika. Hermann Giliomee, en av de främsta uttolkarna av deras historia, pekar bl.a. på hur ”Afrikanerdom” senare blev en hörnsten i apartheidideologin, som visserligen var rotad i…


Rian Malan – My traitor’s heart

Idag, den 7 maj 2014, väljer Sydafrika nytt parlament. Här i Sverige är mediernas ointresse för den sydafrikanska valrörelsen kompakt. Det är eländigt, om än i viss mån kanske begripligt med tanke på mediernas fokus på händelseutvecklingen i Ukraina de…