Ronald Dworkin – Religion Without God

Kan man vara religiöst troende samtidigt som man är ateist? Frågan kan verka paradoxal vid första anblicken. För många ateister är nämligen själva definitionen av ateism att man är icke-religiös. En möjlig tolkning är att flera som kallar sig för…