Det vita kriget
Giuseppe Ungaretti III

Historiker som skrivit om Första världskriget har alltid ägnat störst uppmärksamhet åt kriget på västfronten. Därför känner de flesta till namnen på slagfälten där – Ypern, Verdun, Somme, Passchendaele och andra. Mindre kända är Podgora, Tolmein, Sabotino och Mrzli i…


Giuseppe Ungaretti 1.
Dikten Soldati

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) var en av Italiens, och Europas, stora diktare under 1900-talet. Tidigt faderlös växte han upp i Alexandria i Egypten där han gick i franskspråkig skola. Vid krigsutbrottet 1914 befann han sig i Paris. När Italien året därpå…


Giuseppe Ungaretti 2. Dikten San Martino del Carso

Av LARS LINDVALL Den amerikanske historikern John R. Schindler gav 2001 ut en bok med titeln Isonzo: The Forgotten Sacrifice of the Great War. Den har välkomnats som den…


Marco Vichi – Il commissario Bordelli

Av LARS LINDVALL Vi har redan i svensk översättning lärt känna kommissarie Montalbano, huvudperson i en serie romaner av Andrea Camilleri (också dramatiserade för TV). Vi möter här en florentinsk kollega…