Det vita kriget
Giuseppe Ungaretti III

Historiker som skrivit om Första världskriget har alltid ägnat störst uppmärksamhet åt kriget på västfronten. Därför känner de flesta till namnen på slagfälten där – Ypern, Verdun, Somme, Passchendaele och andra. Mindre kända är Podgora, Tolmein, Sabotino och Mrzli i…


Giuseppe Ungaretti 2. Dikten San Martino del Carso

Av LARS LINDVALL Den amerikanske historikern John R. Schindler gav 2001 ut en bok med titeln Isonzo: The Forgotten Sacrifice of the Great War. Den har välkomnats som den…


Giuseppe Ungaretti 1.
Dikten Soldati

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) var en av Italiens, och Europas, stora diktare under 1900-talet. Tidigt faderlös växte han upp i Alexandria i Egypten där han gick i franskspråkig skola. Vid krigsutbrottet 1914 befann han sig i Paris. När Italien året därpå…


Marco Vichi – Il commissario Bordelli

Av LARS LINDVALL Vi har redan i svensk översättning lärt känna kommissarie Montalbano, huvudperson i en serie romaner av Andrea Camilleri (också dramatiserade för TV). Vi möter här en florentinsk kollega…