Luc Ferry – Familles je vous aime

41baskiebpl_sl210_
Till bokhandeln
Av RUTH LÖTMARKER
I sin senaste bok Familles je vous aime beskriver filosofen, författaren och den f.d. utbildningsministern Luc Ferry de värderingar och ideal som styrt politiken under de två senaste århundradena och som lett fram till dagens situation med marknadsekonomi och smygande oro för globaliseringens effekter.

Författaren ställer de två senaste seklen i kontrast till varandra. 1800-talet var präglat av optimism. Demokratin som styrelseskick med rötter i upplysningstidens idéer om universalism och mänskliga rättigheter växte sig allt starkare. Framgångarna inom teknik och medicin förstärkte tron på de republikanska löftena om jämlikhet och rättvisa.

Under 1900-talet ger demokratin upphov till krav på individuell frihet. Filosofer, framför allt Nietzsche, raserar traditionella metafysiska och religiösa värderingar. Ekonomin kastar loss från nationalstatens gränser och väljer liberalismens väg, vilket skapar problem för enskilda regeringar att leva upp till medborgarnas krav. Företagen som är pressade på den internationella marknaden manar till ständigt ökad konsumtion, vilket skapar mer frustration än tillfredsställelse.

Det är i detta läge som Ferry lägger fram sitt förslag att låta familjepolitiken bli grundvalen för ett nytt politiskt projekt, grundat på det som är människans starkaste förankring, kärleken till familjen. En politik som utgår från familjernas behov och framför allt från tanken att trygga barnens framtid genom en anpassad utbildning oavsett ekonomisk och etisk bakgrund. Det Ferry argumenterar för är en ny humanism. Han väcker både idéer och frågor hos läsaren.
© Ruth Lötmarker

Se även: I en anmälan i SvD den 8 juno 2009 har Ruh Lötmarker också skrivit om Ferrys bok om de grekiska myterna, La Sagesse des Mythes.

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).