Christoph Hein – Frau Paula Trousseau

Av MARTIN LAGERHOLM En av de stora veteranförfattarna i den tyska efterkrigslitteraturen är Christoph Hein. Under tre årtionden har han i olika litterära former undersökt förhållandet mellan individen och det kollektiva (staten). Infallsvinklarna har varit…