De sista professorerna

Av SVEN-ERIC LIEDMAN Akademiker i Europa brukar kasta längtansfulla blickar mot USA. Där finns det fortfarande universitet som inte omvandlats till affärsdrivande ämbetsverk. Där har till och med humanister en plats,…


Christoph Hein – Frau Paula Trousseau

Av MARTIN LAGERHOLM En av de stora veteranförfattarna i den tyska efterkrigslitteraturen är Christoph Hein. Under tre årtionden har han i olika litterära former undersökt förhållandet mellan individen och det kollektiva (staten). Infallsvinklarna har varit…


Om Frau Paula Trousseau

Av SVEN-ERIC LIEDMAN En vän lånade mig Christoph Heins roman Frau Paula Trousseau (2007). Hon menade att den var värd att läsa. Det visade sig riktigt, det är en märklig roman. Jag vet inte…


Om Tellkamps Der Turm

Under några veckor har Uwe Tellkamps väldiga roman Der Turm hållit mig fången. Nu har jag läst den sista sidan, den 973:e. Jag försöker komma ihåg den tid då det ansågs helt naturligt att det fanns två olika Tyskland med…