Joseph Vogl – Das Gespenst des Kapitals

omslag
Klicka på omslaget för att komma till bokhandeln (Adlibris 142 kr)
RICHARD SWARTZ
Den världsekonomiska krisen – och då särskilt den finansiella – har redan givit upphov till en omfattande internationell litteratur, men sannolikt har ingen med samma analytiska skärpa och teoretiska anspråk som litteraturvetaren (!) Jospeh Vogl tagit sig an den. Att han ändå förblivit läsbar också för lekmannen är bara en av denna boks många förtjänster.

I centrum för Vogls kritik står den moderna ekonomins virtualitet; stora delar av den, inte minst just den finansiella sektorn, har förlorat varje förankring i den verklighet som har nackdelen att det är i den inte bara aktörerna utan i sista hand också konsumenter och producenter befinner sig.

Verkligheten har underordnats en ytterst komplex, spekulativ logik som de som uppfunnit eller använder sig av den inte ens själva till fullo förstår.

Det förväntande utfallet av en handling har alltid spelat en stor roll i all ekonomisk teori och praxis, men skulle enligt Vogl nu ha frigjort sig från de faktorer som framkallar den: förväntningen har blivit sin egen orsak och verkan, framtiden den enda dimension av tiden som är relevant för de finansiella transaktionerna.

Samtidigt har en nästan total förskjutning skett från det konkreta och handfasta till vad som är just förväntningar, förhoppningar och den rent känslomässiga sfären – detta, menar Vogl, är den enda giltiga grundvalen för den moderna ekonomin som så blivit till ett abstrakt, virtuellt korthus vi snickrat länge på, och som nu står där – ytterst ostadigt – på lösan sand.

Vogl pekar ut stationer i denna utveckling, som när de stora valutorna inte längre kopplades till guld och vår tids handel med så kallade derivater.

Till sist ägnar sig marknaden åt att byta den ena fiktionen mot den andra, en pessimistisk men kanske lika realistisk slutsats, dragen av en författare som säkert kommer att irritera många av marknadsekonomins anhängare genom att så övertygande peka på dess många “dysfunktionella” effekter.

 

– Se ett samtal med Vogl apropå boken här:

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).