Rainer Forst – Toleranz im Konflikt

Amazon.de


Av OLA SIGURDSON

Frågan om tolerans är i vår omedelbara samtid minst sagt glödhet. Därmed inte sagt att den är enkel. Tittar man närmare på toleransbegreppet lägger man snart märke till att det är lätt att kalla sig tolerant – om man tillhör en majoritetskultur som sällan behöver ifrågasätta förträffligheten hos sina egna övertygelser.

Den politiske filosofen Rainer Frost vid Frankfurtuniversitetet går med tysk grundlighet till botten med begreppet i en åttahundrasidig undersökning av toleransens historia och teori. Kontentan blir för Forst att kärnan i begreppet är en ”rätt till rättfärdigande”, dvs. att det finns ett moraliskt anspråk från den enskilde individen att varje legitim frihetsinskränkning måste vara motiverad.

Även om jag har svårt att helhjärtat stämma in i Forsts Habermasianska argumentation för sin uttolkning av begreppet, blir hans genomgång en hjälp för varje undersökning av den smala gränsen mellan tolerans och intolerans och den kritiska frågan när själva toleransen blir intolerant.

© Ola Sigurdson

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).