Tider och samtider
James Shapiro – 1606. William Shakespeare and the year of Lear

I denna artikel, som är en förkortad version av en längre artikel från Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, reflekterar Per Lysander över Shakespeare på scen och i historien med utgångspunkt från James Shapiros bok om året 1606. Litteratur och forskning…