Rüdiger Safranski – Goethe & Schiller

Köp boken här
Köp boken här
Av MARTIN LAGERHOLM

För fyra år sedan uppmärksammades Friedrich Schillers 200:e dödsdag på bred front i Tyskland.

Bland den stora mängd nyutkomna titlar om universalgeniet och frihetsdiktaren utmärkte sig inte minst den briljante essäisten och filosofen Rüdiger Safranskis genomgripande studie Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus. Här presenteras en livlig ande långt från bilden av den mossige klassicisten, och inte minst den livslånga och idémässigt genomgripande vänskapen med den äldre Goethe skildras här med analytisk skärpa och inlevelse.

När nu nästa jubileumsår redan är här —Schiller 250 år — är Safranski på bettet igen. Med den lika grundliga boken Goethe & Schiller. Geschichte einer Freundschaft dyker han åter igen ned i den för världslitteraturen så viktiga vänskapen mellan de båda kanoniserade dioskurerna.

Med stilistisk briljans och intellektuell precision skildrar Safranski här vänskapens dramaturgi; om hur Goethe hjälper Schiller att inscenera hans pjäser på teatern, om deras gemensamma tidskriftsprojekt, om de litterära samtalen, om umgänget mellan familjerna och om hur Goethe i Schillers sällskap upplevde sin ”andra ungdom”.

Men här finns förstås också konflikterna; hur Schiller avundades Goethes ryktbarhet, och omvänt Goethes fruktan för Schillers estetiskt och idealistiskt överlägsna analysförmåga och tilltagande popularitet hos de unga romantikerna.

Det är i gestaltningen av allt detta som Safranski — på trots mot antagandet att ämnet Goethe-Schiller sedan länge skulle vara uttömt — ror i land denna fascinerande bok om ett av världslitteraturens mest legendomsusade vänskapsförhållanden.

 

Klicka här för fler böcker av Safranski
Klicka här för att se en video med Safranski apropå boken
Läs också Mattias Pirholts anmälan av Safranskis Romantik. Eine deutsche Affäre

‣ Ännu en intervju med Safranski apropå boken:

Artikelsök – mer att läsa
Här kan du söka på hundratals utvalda svenska och utländska kultursidor efter ännu mer att läsa. Skriv in sökordet i fältet nedan och klicka på Sök