Luc Ferry/Lucien Jerphagnon – La tentation du christianisme

Köp boken här
Köp boken här
Av RUTH LÖTMARKER

En nyligen utkommen bok på nätta 127 sidor bär den idag rätt ovanliga titeln ”La tentation du christianisme” (Kristendomens lockelse; Grasset & Fasquelle).

Upprinnelsen till denna skrift är ett föredrag hållet på initiativ av den ideella föreningen Collège de philosophie av filosofen Luc Ferry och Lucien Jerphagnon, specialist på antikens filosofi.

Föredraget har därefter transkriberats och getts ut, helt uppenbart i syfte att påminna om hur kristendomen blev grunden för vår europeiska kultur. Ferry knyter an till den grekiska mytologin och filosofin medan Jerphagnon lägger tyngdpunkten på religionens framväxt och slutliga seger inom romarriket.

Ferry ger en rask resumé av de grekiska myterna om världens uppkomst, gudarnas födelse och maktstriderna dem emellan. Zeus står som slutlig segrare i ett kosmos präglat av harmoni och ordning, där var och en har en plats som är honom tilldelad och där mänskligt övermod är en dödssynd. Odysseus långa hemresa efter grekernas krig mot Troja får illustrera denna tankegång. Odysseus vill hem till sitt Ithaka men på grund av gudarnas vrede över grekernas övermod blir resan lång och mödosam.

Varje episod i berättelsen är fylld av filosofiskt stoff, t.ex. mötet med den undersköna nymfen Calypso på hennes ö i Medelhavet. Hon lovar honom odödlighet och evig ungdom men han avböjer. Han har insett att meningen med tillvaron är inte att söka evigt liv men väl ett värdigt liv, i full vetskap om att detta liv är ändligt. Här föreligger grunderna för stoicismen, en av de viktigaste filosofiska strömningarna som uppstod i Grekland. En sträng filosofi men som fick stor spridning inom romarriket.

För stoikern är människan ett stoftkorn på jordens yta, dömt att snabbt försvinna. Hon bör därför undvika att alltför mycket fästa sig vid dem som står henne nära för att undvika sorg vid deras försvinnande och för att inte bereda dem sorg vid sin egen död. I förhållande till dessa tankegångar innebar kristendomen en revolution.

Jerphagnon beskriver den miljö, de första århundradenas Rom, där denna revolution ägde rum. Rom var en öppen stad i religiöst hänseende. Inga dogmer bestämde vad man skulle tro, förutsatt att man anpassade sig till det religiöst korrekta.

På den punkten var beteendet hos de kristna avvikande då de vägrade utföra de rituella offer som ansågs oundgängliga för att bevara Roms säkerhet. Det som dessutom var svårt att acceptera var deras tal om sin gud som den ende guden. I ett slag var hela Pantheon utplånat.

Samtidigt fanns det en lockelse i det kristna budskapet. Varje människa blev sedd som den den var. Löftet om ett evigt liv löste henne från rädslan inför döden. Budskapet om att älska sin nästa var slutligen det som fick kristendomen att segra över hedendomen.

 

Klicka här för att läsa Ruth Lötmarker om Luc Ferrys La sagesse des mythes

Klicka här för att läsa Luc Ferry a propos sin bok i Figaro

Klicka här för att söka bland 94 (!) träffar på böcker av Luc Ferry

Klicka här för att söka bland 71 (!) träffar på böcker av Lucien+Jerphagnon

▸ I sju år har Odysseus stannat hos Calypso på hennes ö när han måste bryta upp; läs Eyvind Johnsons fantastiska omdiktning av Odysseen, Strändernas Svall.

Artikelsök – mer att läsa
Här kan du söka på hundratals utvalda svenska och utländska kultursidor efter ännu mer att läsa. Skriv in sökordet i fältet nedan och klicka på Sök