2000 år sedan slaget vid Teutoburgerskogen

250px-coin_varus_rgzm
Publius Quinctilius Varus

I år är det 2000 år sedan det berömda slaget vid Teutoburgerskogen då tre romerska legioner, 20-25 000 man, under befäl av Quinctilius Varus, i ett försök att underkuva Germanien och flytta gränsen, Limes, längre norrut, tillintetgjordes av germanerna under ledning av Arminius, som tidigare stått under romersk sold.

”Varus, ge mig mina legioner åter” sägs kejsar Augustus förtvivlat ha ropat då han nåddes av beskedet år 9 e.Kr.

Germanernas seger medförde inte bara att den befintliga gränsen mellan germaner och romare blev kvar, utan den sägs också alltsedan dess ha levt kvar och utgjort en sentida gräns politiskt och kulturellt mellan franskt och tyskt, katolskt och protestantiskt, grodlår och öl.

Om denna blodiga tilldragelse, av avgörande betydelse för Europa, har förstås kommit ett stort antal böcker och i år äger också flera utställningar rum i Tyskland under den gemensamma rubriken  ”Imperium, Konfilkt, Mythos”

deutschen_mythen_200
Köp boken här

I SvD den 1 september 2009 skriver Martin Lagerholm om en av alla böcker, som behandlar ämnet, Herfried Münklers Die Deutschen und ihre Mythen bl.a. att Münkler “undersöker och analyserar /… / de tysknationella myter och arketypiska markörer som i särskilt hög grad förkroppsligat eller utkristalliserat det kollektiva minnet” och att Münkler “med sin bok systematiskt gett en tydlig bild av hur dessa olika myter hänger samman i ett historiskt perspektiv och hur de förändrats och mottagits i nya politiska och samhälleliga kontexter. /…/ En av Münklers stora förtjänster är att han i sin bok understryker att de tyska myternas lydelser inte är konserverade, utan oavbrutet skapas på nytt, som ett slags andliga restprodukter av de historiska förloppen.”

Läs hela artikeln i SvD här

Bland alla övriga böcker om slaget återfinns också bl.a.:

arens
Till bokhandeln
arminiusschlacht
Till bokhandeln
415axapfrnl_sl210_
Till bokhandeln
 • Klicka här för ytterligare böcker på tyska om slaget.
 • Lisbeth Lindeborg skrev om slaget i DN den 14 januari 2009
 • Artikelsök – mer att läsa
  Här kan du söka på hundratals utvalda svenska och utländska kultursidor efter ännu mer att läsa. Skriv in sökordet i fältet nedan och klicka på Sök

  Missa inget på Dixikon. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Jag bekräftar att jag vill prenumerera på Dixikons nyhetsbrev.
  Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).