Zwischen Welten
Om krigen människor emellan

Två vänner glider allt längre ifrån varandra, var och en radikaliserad på sitt sätt. Den ene klimataktivist och den andra radikaliserad åt höger. I ett slags ”chatroman” avhandlar Juli Zeh och Simon Urban drastiskt och underhållande kulturkrigets alla teman och det som kommit emellan dem: invandring, stad och land, det lokala och det globala, mångkultur, genus, manligt och kvinnligt.

 

För några år sedan anlitade Dagens Nyheter Greta Thunberg som gästredaktör. 58 sidor ägnades klimatkrisen. ”Det här är fakta, ingen åsikt” lät förstasidan förstå mot en fond av ett förtorkat landskap under en blodröd sol.

Något liknande händer en bit in i Juli Zehs och Simon Urbans samskrivna roman Zwischen Welten. Det är den ena av romanens huvudpersoner, Stefan, som driver fram en radikal klimatbilaga i kraft av progressiv redaktör för Der Bote (’Budbäraren’), ett prestigefullt veckomagasin med omisskännliga drag av Der Spiegel.

Liksom DN anser Stefan att han bara håller sig till fakta. Evidensen är otvetydig, hur klimatkrisen ska hanteras är bortom diskussion. De unga klimataktivisterna som städslas hos tidningen får dock fria tyglar, de blir politiska kommissarier mer än redaktörer. Snart öppnar sig en spricka mellan medlemmar i redaktionen. Journalistikens frihet och det publicistiska omdömet ställs under debatt. Tidningens identitet sätts i gungning, snart också Stefans.

Det är den ena radikaliseringsprocessen som romanen vill gestalta. Den andra handlar om hur Stefans gamla vän från studieåren, bonden Theresa, tröttnar på de usla villkoren för lantbruk och ansluter sig till en underjordisk grupp med en antiglobal agenda inte olik Gula västarnas. Hur det hela slutar ska inte avslöjas här men dramatik saknas inte.

Två gamla vänner som glider ut i varsin verklighet, således. ”Mellan världar” är också den svenska ordalydelsen av romantiteln. Med det får boken sin givna plats i raden av romaner från Juli Zehs penna på senare år, den formidabla kollektivromanen Unterleuten om en by i Brandenburg och den svagare feelgoodberättelsen om pandemin Über Menschen i liknande närmiljö.

Det är i samma gudsförgätna, högerradikaliserade trakt i det forna DDR som Theresa driver sitt lantbruk medan Stefan huserar i Hamburg. Zwischen Welten griper på så vis in i en långvarig debatt om den inomtyska splittringen som nyligen tog rejäl fart med Dirk Oschmanns bok Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung (2023) – en geohistoriskt östvästlig dimension som ger extra bränsle till politiska konflikter i dagens Tyskland.

Dixikons nyhetsbrev? Anmäl dig här

Zwischen Welten utspelas helt och fullt i dialogform. Mejl och chatmeddelanden skickas mellan de båda kontrahenterna. Brevväxlingen är drastisk och underhållande. Kulturkrigets alla teman avhandlas: invandring, stad och land, det lokala och det globala, mångkultur, genus, manligt och kvinnligt. Man läser med stor behållning och nickar sig instämmande igenom alla pregnant formulerade ståndpunkter. Associationerna går lätt till en annan tysk kulturkrigsroman med akut samtidskoppling, Mithu Sanyals Identitti. Zeh och Urban skriver dock rappare, roligare och med bredare relevans.

På något sätt lyckas de göra både Stefans kosmopolitiska ideal och Theresas plikttrogna vurm för hembygden begripliga. Vilket är förunderligt med tanke på att båda skildras med satirens överdrift, särskilt Stefan och hans åsiktspoliseri om allt från mansrollen till vilka känsliga ord som bör undvikas. Om tendensen i boken alltså lutar åt Theresas håll återspeglar det möjligen det litterära styrkeförhållandet mellan tungviktaren Zeh och Urban.

Åsikterna som Theresa vädrar, om kriget i Ukraina till exempel, känns nämligen igen från Juli Zehs egna ställningstaganden. Hon har i ett öppet brev till förbundskanslern motsatt sig leveranser av tunga vapen till Ukraina. Hon har ifrågasatt värdet av sanktioner mot Ryssland och insisterat på att det nog ändå går att förhandla med Putin. För dessa åsikter har hon fått mycket kritik i ett Tyskland som har omvärderat sitt förhållande till Ryssland och gjort upp med Schröders och Merkels eftergivenhet – den ”Zeitenwende” som förbundskansler Olaf Scholz stakade ut riktningen för några dagar efter invasionskrigets början. Zeh har också tidigare skarpt invänt mot den tyska statens coronarestriktioner.

AfD:s väljarstöd i olika delar av Tyskland 2022 (Statista)

Kritiken går igen i breven från Theresa i romanen. Sammantaget gör det henne till en person som åsiktsmässigt överlappar med det högerradikala partiet Alternative für Deutschland och liknande kretsar. Sympatisör är hon inte, men hon vill förstå vilka mekanismer som driver människor i famnen på populister. Juli Zeh, som är socialdemokrat, har, tycks det, en liknande ambition, väsensskild från Stefans moraldrivna förkastelsedomar, och liksom romanens Theresa har hon kritiserats för den.

Samtidigt är boken en kontemplation över åren som gick, drömmarna man drömde i ungdomen, och över en vänskap som en gång fick ett abrupt slut. Här märks ett stråk av vemod och saknad som dröjer sig kvar efter att de bjärta bilderna av politikens frontlinjer har bleknat. Under alla lager av åsikter om den andres åsikter finns en kärna av vänskap och kärlek som kanske går att rädda.

Ändå går det inte att komma ifrån att 444 sidor mejlväxling blir ganska enahanda att läsa. Eftersom de båda huvudpersonerna återberättar händelser ur sina respektive liv och nästan aldrig ses, får romanen också drag av redovisning. Stefan och Theresa graviterar runt varandra men spänningen laddas sällan ur i scener.

Juli Zeh har skrivit några böcker som nog kommer att läsas länge för sin språkliga briljans, dramatiska intensitet och skarpa blick på människa och samhälle, Unterleuten, Spieltrieb och andra. Zwischen Welten hör förmodligen inte till dem. Man kan ta sig an den som en ögonblicklig bearbetning av samhällsdebatter på senare år och Zehs ståndpunkter i dem, om pandemin, globaliseringen, klimatet och kriget i Ukraina. Väl fångat, men möjligen lätt förgånget.

 

  • Klicka här för att läsa Martin Lagerholm om Welt aus Mauern där den tyske författaren Tobias Prüwer på bara drygt hundra sidor ger en mångsidig bild av murens kulturhistoria.
  • Klicka här för att läsa om Jan-Werner Müllers Was ist Populismus?
  • Klicka här för att läsa om Juli Zehs Unterleuten
  • Klicka här för att läsa om Mithu Sanyals Identitti
  • Juli Zeh talar om boken här:

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).