Social kompetens..

 

Vid skrivarkursen för läkare nere i Höör senaste vecka talade vi också en del om ord och uttryck vi tycker illa om eller är obekväma med. För mig handlar det inte minst om uttrycket ”social kompetens”. Det var jag inte ensam om, visade det sig, och idag vill jag gärna lägga ut en text – ett slags reklamtext – av en av deltagarna, Anders Hernborg. Jag tycker den säger allt:

Säger du ”social kompetens” en gång till slår jag ihjäl dig!

Av rubriken att döma kan man lätt få uppfattningen att vi är skeptiska till uttrycket social kompetens. Ingenting kunde vara mera felaktigt. Vår rubrik är bara en så kallad ”eye-catcher” och se, du har ju redan börjat läsa denna artikel.

Vetenskapliga undersökningar inom företagsekonomi och sociologi har tvärtom upprepade gånger fastslagit att medarbetarnas sociala kompetens är ett företags största tillgång. Våra konsulter är just nu mycket efterfrågade när det gäller att lägga upp program för företags strategi rörande en höjning av medarbetarnas sociala kompetens. Många av dessa företag har tidigare anlitat oss för att på ett dynamiskt sätt utarbeta och implementera ett bärande värdegrundsarbete i företaget.

Vilka affärsmässiga fördelar innebär då vårt erbjudande om en uppgradering av medarbetarnas sociala kompetens? En tung kostnad för företaget är höga löner till välutbildad och erfaren personal, särskilt i nyckelpositioner inom företaget. Vi har empiriskt i de företag som med hjälp av våra konsulter implementerat vår uppgradering av den sociala kompetensen, först i ledningsgruppen och därefter i ett andra steg för chefer på mellannivå, funnit att i samma grad som medarbetarnas sociala kompetens ökat, har kraven på utbildning och professionell erfarenhet kunnat sänkas påtagligt. Den uppgraderade sociala kompetens gör nämligen att medarbetarna i det sociala samspelet med kunder och andra förmår dölja sin reducerade reella kompetens. Detta innebär således att humankapitalet i företaget kunnat renoveras med följden att genomsnittslönen för medarbetarna nedgraderats med 12-18 %. Kostnaden för vårt erbjudna program enligt ovanstående modell tjänar företaget in redan på det andra året efter implementeringsfasens avslutande.Utvärdering från oberoende marknadsinstitut har visat att efter vårt uppgraderingsprogram har medarbetarnas skattning av den egna förmågan att relatera till andra personer i krävande sociala situationer och sammansatta nätverk ökat med 37 % från normerad basnivå. Vad gäller företagets resultat kan det, vare sig det gäller varu- eller tjänsteproduktion, individuellt knytas till ökningen av den sociala kompetensen.

En pikant detalj förtjänar påpekas. Trots ovanstående har några enstaka medarbetares professionella nivå och erfarenhet behövt höjas. Det gäller löneförhandlarna. Innan man insett styrkan i uppgraderingen av den sociala kompetensen hade ett flertal medarbetare efter implementeringen med hjälp av denna sin nyvunna interaktionsförmåga lyckats uppförhandla sina egna löner till uppemot 10 % över avtal. Det gäller alltså att förse företaget med löneförhandlare med reell kompetens snarare än social, annars kan resultatet av vårt program bli en tråkig överraskning.

Välkommen med er begäran om offert eller en diskussion om förutsättningar vad gäller just ert företag.

Eric Björnefalk, VD
Implementus AB

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag bekräftar att jag vill prenumerera på Dixikons nyhetsbrev.
Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).