Den svåra friheten
Carlo Levi och hans Paura della libertà

Vad är man rädd för, när man är rädd för friheten? Torbjörn Elensky skriver om hur Carlo Levi i Paura della libertà (”Rädsla för friheten”) pekar på hur strävan att bli en individ, att frigöra sig från massan, är parad med…


Ricordi 
Om Francesco Guicciardini

Torbjörn Elensky om Ricordi (”Minnen”) av den italienske statsmannen och historikern Francesco Guicciardini. Han var samtida med Machiavelli, och på ett plan liknar Ricordi också Il principe (”Fursten”), men det som gör dem intressanta på ett mera tidlöst sätt är…


”Segern är meningslös”
En essä om Pier Paolo Pasolini (7)

Den avslutande delen av Torbjörn Elenskys essä om konstnären, samhällskritikern och människan Pier Paolo Pasolini och hans aktualitet idag. I sin ungdom nämner Pasolini flera gånger självmordstankar i brev till vänner. Men när han väl lever ut sin homosexualitet…


”Jag är ingen filosof men jag har en filosofi”
En essä om Pier Paolo Pasolini (6)

Under hela sitt yrkesverksamma liv förde Pasolini en omfattande korrespondens, med både vänner och kolleger. Hans vilja att hjälpa och råda var lika stor som hans lust att förstå. Han var en central gestalt i kraft av sitt konstnärskap, sin…


”Själen är en möjlighet som kräver arbete för att förverkligas”
En essä om Pier Paolo Pasolini (5)

Torbjörn Elensky fortsätter här sin  essä om den italienske konstnären, samhällskritikern och människan Pier Paolo Pasolini och om hans aktualitet idag, här om Pasolinis sista film, Salò o le 120 giornate di Sodoma. Varje del av essän har som rubrik ett…


”Att skriva är meningslöst”
En essä om Pier Paolo Pasolini (4)

Den fjärde delen i Torbjörn Elenskys essä om den italienske konstnären, samhällskritikern och människan Pier Paolo Pasolini och om hans aktualitet idag. Varje del har som rubrik ett citat från Pasolini. Under 60-talet och fram till sin död 1975…


”Vi som inte älskar enligt normen övervärderar kärleken”
Pier Paolo Pasolini – en essä (3)

Torbjörn Elensky fortsätter här sin essä i flera delar om den italienske konstnären, samhällskritikern och människan Pier Paolo Pasolini och om hans aktualitet idag. Varje del har som rubrik ett citat från Pasolini. Som ung och genom hela livet…


”Ni har ansikten som pappas pojkar”
Pier Paolo Pasolini – en essä (2)

Torbjörn Elensky fortsätter här sin essä i flera delar om den italienske konstnären, samhällskritikern och människan Pier Paolo Pasolini och om hans aktualitet idag. Varje del har som rubrik ett citat från Pasolini. 1942 beslutar familjen att dra sig…


”Jag räknar inte mitt liv i år, utan i somrar”
Pier Paolo Pasolini – en essä (1)

Torbjörn Elensky inleder här en längre essä i flera delar om den italienske konstnären, samhällskritikern och människan Pier Paolo Pasolini och om hans aktualitet idag. Varje del har som rubrik ett citat från Pasolini. Pier Paolo Pasolini föddes i Bologna, den 5…