La Romana
Om Alberto Moravia (2)

I den andra delen av Robert Azars essä om Moravia har turen här kommit till La Romana – Romarinnan – där något av det som också blir Moravias signatur framträder. Trots tidiga intryck av den modernistiska litteraturen med dess nya berättartekniker…


De likgiltiga
Om Alberto Moravia (1)

I en inledande text om Alberto Moravias debutbok, Gli indifferenti – om en familj och en hel borgarklass i nedgång under den framväxande fascismen och om människor utan förmåga till djupare förståelse eller känslor för vare sig andra eller sig…


Tusen sidor Aragon
Philippe Forest – Aragon

Aragon hör till de stora namnen i 1900-talets Frankrike. Han levde länge – från 1897 till 1982 – och än idag kan man på Paris gator träffa människor som sett eller talat med honom. När jag slog upp Philippe Forest…


Den tyska lärdomstraditionen
Peter Watson – The German Genius

Peter Watsons nästan tusensidiga studie The German Genius utkom 2010 och finns nu tillgänglig i storpocket. Projektet är excentriskt – att skriva historien om den tyskan andens framsteg,…


Yves Bonnefoy – Poésie et photographie

Yves Bonnefoys bibliografi är omfångsrik, och trots sin höga ålder – han är född 1923 – slutar han inte att publicera i ett rasande tempo. Under fjolåret utgavs av hans hand tre essäer över poesins och dramatikens historia. Hans andra…


Mytens konstitutiva funktion

Av ROBERT AZAR Jag stiger upp tidigt på morgonen och betraktar trafiken: spårvagnarna i min hemstad som forslar människor från förorterna in mot centrum; och bussarna som snart ska korsa älven och föra arbetare till Volvo och de andra industrierna…


Det förflutnas omöjliga återkomst
Francis Démier – La France de la Restauration

Av ROBERT AZAR Frankrikes moderna historia är indelad i distinkta perioder som för den invigde bär sina särskilda färger, sina konstnärer, sina statsmän och sina fältherrar. En av de…


Annie Ernaux – Retour à Yvetot

Av ROBERT AZAR Vad är det som är så obehagligt i Kafkas romaner, och på vilket sätt förutsåg Orwell själens utarmning i det totalitära samhället? Enligt min tolkning är…


Michael Edwards – Paris aubaine

Av ROBERT AZAR Michael Edwards, född 1938 i Londonförorten Barnes, är varken känd i Stockholm, London eller Paris. Men hans produktion är omfattande och han innehar två av de…