Roms underjord på Petit Palais i Paris

Den 24 februari öppnade utställningen ”Les bas-fonds du baroque – la Rome du vice et de la misère” (”Barockens underjord – syndens och misärens Rom”) på Petit Palais i Paris. Det handlar om Rom under 1600-talets första årtionden, det Rom…


Roland Barthes och hans sorger

Av Erik Erlanson Roland Barthes levde i samma hushåll som sin mor, Henriette Barthes, från den dagen han föddes fram till hennes död den 25 oktober 1977. Dagen…


Antonin Artaud

Av ERIK ERLANSON Att bläddra sig fram i den franske författaren, regissören och skådespelaren Antonin Artauds samlade verk erbjuder många möjligheter att förvånas. Allt som allt upptar de…


Michel Deguy – N’était le cœur. Poèmes

I den samtida franska poesin måste, tillsammans med Yves Bonnefoy och möjligen Jacques Roubaud, Michel Deguy räknas som nestor. Av något skäl är han dock ännu inte vare sig översatt eller introducerad i Sverige. Deguy gav ut sin första diktsamling…


Malabou manifesterar för filosofin
Catherine Malabou – La plasticité au soir de l’écriture

Av ERIK ERLANSON Catherine Malabou är en central gestalt i fransk samtida filosofi. Hennes filosofiska verksamhet har resulterat i ett flertal stora monografier, bland vilka bör nämnas L’avenir de…