Genus hugget i sten?
Erektioner och skålgropar från bronsåldern

För en tid sedan rapporterades det i tidningarna om en vikingatida grav som innehöll ett kvinnligt skelett och flera stridsvapen. Fyndet var egentligen inte nytt, utan hade legat länge i samlingarna — det nya var att man hade könsbestämt kvarlevorna.…


Torvtäcket

Det är så med irländska fornminnen att man kan läsa om dem och se dem utprickade på kartan, men om man skall uppsöka dem i verkligheten så ter de sig ofta undflyende. Därför var det en glad överraskning att se…


Rundhusmästaren

Av ERIK ANDERSSON Även den här resan började med att jag införskaffade några bra kartor. Man vill ju veta vad det är för berg man åker förbi, vad ån heter, var det kan finnas en pir eller en stig eller…