Bismarck – en framgångsrik stenhuggare
Christoph Nonn – Bismarck

Otto von Bismarck var obestridligen 1800-talets främste statsman på den europeiska scenen. Han föddes mitt under Wienkongressen, den 1 april 1815, och som Christoph Nonn framhäver i sin nya biografi, kom den Heliga allians som då ingicks mellan segrarmakterna Preussen,…


BLAND SANDSTRÄNDER OCH STORKAR
Johannes Bobrowskis litterära landskap

Anders Björnsson, som rest i den tyskspråkige författaren Johannes Bobrowskis fotspår till Europas mitt, till staden Marjampole i Litauen, reflekterar i en längre essä över hur Bobrowskis författarskap präglats av en värld sammansatt av många olika kulturer, religioner och språk, den slaviska…


Brendan Simms – Europe. The Struggle for Supremacy, 1453 to the Present

Av ANDERS BJÖRNSSON ”Am Beginn war das Reich”: i begynnelsen var riket. Så bibliskt började Heinrich August Winkler sitt magistrala opus i två delar om Tyskland långa väg…


David Caute – Isaac & Isaiah. The Covert Punishment of a Cold War Heretic

Av ANDERS BJÖRNSSON År 1963 fick den femtiosexårige Isaac Deutscher kallelse till en lärostol i Russian Studies vid det nyinrättade Sussexuniversitetet i Brighton. Deutscher var känd som en…


Det omvandlingsbara sovjetsamhället
Stephen F. Cohen – Soviet Fates and Lost Alternatives

Av ANDERS BJÖRNSSON Den amerikanske Rysslands- och sovjetkännaren Stephen F. Cohen har en enastående förmåga att gå på tvärs. Detta inte nödvändigtvis sagt som beröm, inte heller som klander.…


Det smarta imperiet

Av ANDERS BJÖRNSSON Komparativ imperieforskning har varit i svang ett tag. Den fick en impuls när ett samtida imperium, det rysk-sovjetiska, knakade i sina fogar och ett återstående tycktes på väg att erövra världshegemoni som det första någonsin, i vart…


Dietrich Geyer – Trübsinn und Raserei. Die Anfänge der Psychiatrie in Deutschland

Dietrich Geyer (f. 1928), en av samtidens främsta Östeuropakännare, expert på ryska revolutioner och rysk imperialism, har på ålderns höst ägnat sig åt medicinhistoria, närmare bestämt hur psykiatrin i Tyskland växer fram som vetenskap. Trübsinn und Raserei – som man…


Dominic Lieven – Russia Against Napoleon. The Battle for Europe, 1807–1814

Av ANDERS BJÖRNSSON Dominic Lieven är en historiker som rör sig i de högre kretsarna. Det är kanske inte så konstigt. Han är själv av fursteätt och hans förfäder har…


En norsk färd över Atlanten
Om två romaner av Edvard Hoem

Edvard Hoems utvandrarepos i två band föreligger sedan en tid tillbaka i norsk pocket. I svensk kulturpress har det, såvitt jag vet, inte alls beaktats. Hoems författarskap är på det hela taget föga känt hos oss. Ändå är det både…