Rudolf Steiner på museum

Rudolf Steiner

Av MARGARETA FLYGT

Jag minns antroposofer i Tyskland på 80-talet – när andra dansade disco höll de på med sin eurytmik. Deras barn lekte med pedagogiska träleksaker och alla verkade i det hela rätt världsfrånvända. På deras reklamskyltar till affärerna med ”rätt” varor var blonda, blåögda familjer avbildade – rätt lika de gamla nazibilderna av den ariska familjen.

Nu hyllas Rudolf Steiner i en utställning på Vitra Designmuseum i Weil am Rhein, ett tjusigt designmuseum.

Enligt deras utskick är Steiner en av förra århundradets mest inflytelserika omdanare och en inspirationskälla till Mondrian, Kandinsky och Beuys. Steiner ville inte bara reformera arkitekturen, utan ville skapa något för hela människan.

Vid invigningen talade den kände filosofen Peter Sloterdijk. Enligt honom var ”Rudolf Steiner oerhört viktig, för konst, och överhuvudtaget…” Steiner är enligt honom inte bara viktig som historisk person, utan även för framtiden.

Är detta 2011?

Jag sätter i halsen, för det är inte länge sedan jag läste citat av Rudolf Steiner själv:
Låt oss se på de svarta i Afrika. Dessa svarta i Afrika har egenheten att de kan suga upp världsalltets ljus och värme. Detta ljus och denna värme kan inte bara passera genom dem, för en människa är ju ändå en människa, även om hon är svart. Det går inte genom kroppen utan stannar i huden och därför är den svart. … Därför är allt som har med kroppen och ämnesomsättning väl utvecklat hos negern. Han har mer lustar och instinkter.” Och så fortsätter det. Enligt honom är : ”Den vita rasen /…/ den framtida, den som skapar med hjärnan.” (citatet hämtat ur Vom Leben des Menschen und der Erde – Über das Wesen des Christentums, Dritter Vortrag Dornach 3 mars 1923

Det är inte svårt att hitta Steinercitat av denna kaliber. Som vi vet var Rudolf Steiner ingalunda ensam om dessa tankar – men att han blir hyllad än idag får mig att baxna.

2 kommentarer

  1. Thebee says:

    Citatet om ”den vita rasen” som ”framtidens ras” är hämtat från ett fördrag för arbetare vid Goetheanum och syftar inte på situationen idag enligt Steiner, men använder historiskt presens för att beskriva situationen enligt honom vid övergången från den glaciala tiden till den postglaciala tiden och har karaktären av ett post-factum påstående. Det var en förenklad beskrivning av att mänsklighetens kulturella utveckling under den postglaciala tiden har dominerats av av de indoeuropeiska kulturerna. Det kommer enligt honom att upphöra i framtiden och andra kulturer att ta över som dominerande kulturbärare.

  2. Steiner uttryckte vissa åsikter som inte är gångbara i dag (inte ens med de bortförklaringar som TheBee levererar). Detta till trots: Steiners betydelse gör att jag inte finner det irrelevant att visa hans verk på museum — tvärtom. Hans inflytande — även om man inte heller bör överdriva det — försvinner inte för att man låtsas att det inte existerar. Han är dessutom betydligt mer än sina rasteorier.

    Kandinsky och Beuys var anhängare av Steiner — man kan faktiskt säga att de var antroposofer, även om museets utskick inte går så långt. Det kan naturligtvis inte vara fel att ett museum påpekar att Steiner var en inspirationskälla för namngivna konstnärer, om det är sant!

Kommentera: