Ray M. Douglas – Ordnungsgemässe Überführung

Flyktingar på väg mot väst (Bild: Bundesarchiv)

Av RICHARD SWARTZ

Att mellan tolv och fjorton miljoner tyskar i samband med det andra världskriget fördrevs ur det östra Europa, har varit ett faktum som hamnat i skuggan av den så mycket större katastrof som kriget i sig innebar. Inte minst i Tyskland har ämnet varit nära nog tabuiserat, förträngt av dåligt samvete och skuldkänslor. Tyska studier av denna massflykt och fördrivning – den utan jämförelse största etniska rensningen i Europas historia – existerar visserligen: men då ofta koncentrerade till delaspekter eller särskilda geografiska områden.

Klicka på omslaget för att komma till bokhandeln (Adlibris 247 kr)

För första gången föreligger nu ett grundligt och framför allt heltäckande verk om denna tyska exodus, skrivet av en irländare, inte en tysk. Paradoxalt nog lär Douglas’ bok i tysk översättning få en långt större publik och ett större inflytande än det engelskspråkiga originalet. Ty här föreligger vad som med stor säkerhet lär förbli standardverket på området och det för lång tid framöver.

Douglas går till verket utan att vara belastad av tyska komplex. Övertygande visar han att de allierade ofta mycket tidigt ansåg att en fördrivning av tysk befolkning från det östra Europa var en del av efterkrigslösningen; mot slutet av kriget gällde fördrivningen som norm, livligt understödd av slaviska exilpolitiker som till exempel tjecken Eduard Benes. Att ett “projekt” av denna storleksordning oundvikligen skulle leda till kaos och hundratusentals civila dödsfall torde ha varit klart för dem som fattade besluten. Slutresultatet är att tyskarnas månghundraåriga närvaro i de östra delarna av vår kontinent alltsedan 1945 är ett avslutat kapitel i den europeiska historien.

Douglas’ akribi, hans suveräna bemästrande av ett mycket komplext ämne tillsammans med hans vägran att vara “politiskt korrekt”, har givit denna mänskliga tragedi den plats i modern historieskrivning som så länge förvägrats den.

______________

– Klicka här för att läsa ett utdrag ur boken

– Se en intervju med Douglas på engelska här:

 

4 kommentarer

  1. Tack Richard Swartz. Din anmälan gjorde mig blixtsnabbt intresserad och jag hade knappt läs färdigt innan jag klickade på ”Ad Librisknappen”. Bara för att då mötas av insikten att man inte skickar utanför Norden. Så jag antar att du läst boken någon annanstans än i det land där vi båda för det mesta bor.

  2. Ivo Holmqvist says:

    Skicka i stället efter boken från The Book Depository i England som sänder böcker över hela världen utan att ta betalt för frakten – och där man dessutom håller genomgående lägre priser än på de flesta andra håll.

  3. Tack för tipset Ivo. Tyvärr verkar det inte som man har just denna bok men tipset kan komma till pass senare. Amazon har den men priset verkar ganska överhöjt. Troligen finns väl boken i en vanlig gammaldags bokhandel i Wien dit jag anländer i veckan.

  4. Ivo Holmqvist says:

    Nej det verkar inte som om The Book Depository har den tyska versionen av R M Douglas bok – däremot finns det engelska originalet där.

Kommentera: