Terry Eagleton och Matthew Beaumont – The Task of the Critic: Terry Eagleton in Dialogue

Klicka på omslaget för att köpa boken (Bokus)
Klicka på omslaget för att köpa boken (Bokus)
Av OLA SIGURDSON

Den brittiske litteraturvetaren och kulturkritikern Terry Eagleton har under hela sitt akademiska liv varit osannolikt produktiv.

På omslaget till den intervjubok med Eagleton som kom ut 2009, The Task of the Critic, finner vi ett kubistiskt porträtt som sannolikt föreställer Eagleton själv; de olika facetterna motsvarar de olika aspekterna av Eagletons författarskap: marxistisk litteraturkritik, introducerande böcker om litterär teori, teoretiska avhandlingar om ideologi, om postmodernism och om det tragiska, radikal katolsk teologi, manus till pjäser och filmer, med mera.

Om ett traditionellt porträtt alltså aldrig skulle kunna ha motsvarat det Eagletonska författarskapets komplexitet, ägnar sig intervjuboken desto bättre åt att lyfta fram det mångsidiga. Litteraturvetarkollegan Matthew Beaumont har åstadkommit en mycket läsvärd genomgång av Eagletons liv och verk där också slagfärdigheten hos Eagletons prosa skiner igenom.

En av de ting som kännetecknar Eagletons författarskap är det marxistiska perspektiv som han förvärvat i ungdomen. I en tid när många av Eagletons kollegor givit upp detta och blivit något slags ”post-marxister”, fortsätter Eagleton att insistera på den teoretiska fruktbarheten hos marxismen som ett perspektiv.

Intervjuboken gör det emellertid tydligt att marxism för Eagleton inte handlar om en filosofisk dogm utan snarare en pågående process av kritiskt utfrågande som också förmår ta ombord andra teoretiska perspektiv, inte minst psykoanalys. Hos Eagletons marxism finns det både kontinuitet och förändring och kanske kan den bäst beskrivas som en levande tradition som också inrymmer sitt eget självkritiska ifrågasättande.

Därför är det inte heller särskilt förvånande att också upptäcka att det som ibland beskrivits som Eagletons ”teologiska vändning” i böcker som Holy Terror från 2005, Trouble with Strangers från 2009 och Reason, Faith, and Revolution från 2009 snarast utgör ett återknytande till Eagletons radikala katolska författarskap från slutet av sextiotalet.

När Göran Therborn med anledning av detta talar om att Eagleton ”har återvänt till sin ungdoms vänsterkatolicism” värjer sig därför Eagleton mot uppfattningen om ett dramatiskt återvändande. Snarare rör det sig om ett intresse för teologi som varit kontinuerligt sedan sextiotalet, med någon lågkonjunktur under Eagletons mest radikala marxistiska period.

Det intresse som finns för teologi också hos samtida radikala filosofer som Giorgio Agamben, Alain Badiou och Slavoj Žižek har för Eagleton inneburit att också han har kunnat lyfta fram detta intresse i det offentliga ljuset. För Eagleton innebär anknytningen till en tämligen traditionell katolsk teologi en möjlighet att ytterligare underbygga sitt politiska ställningstagande, inte motsatsen.

Dominikanerkyrkan ("Svartbrödrakyrkan") Vädersolstavlan i Storkyrkan
Svartbrödrakyrkan på Vädersolstavlan i Storkyrkan

Intressant är att se den betydelse som Eagleton tillmäter den radikale dominikanermunken och filosofen Herbert McCabe. McCabe, som under sin livstid (1926-2001) publicerat mycket litet men haft desto större personligt inflytande över en rad författare, filosofer och teologer, var Eagletons skolkaplan. När den tonårige Eagleton som bar en antikärnkraftsknapp av rektorn skickades till kaplanen för andlig upptuktelse inleddes en intellektuell valfrändskap som Eagleton endast antydningsvis givit uttryck för tidigare och som går att spåra också i Eagletons marxism. Även själva slagfärdigheten i uttrycket som vi finner hos Eagleton har en motsvarighet i McCabes egen prosa.

Det finns givetvis något bedrägligt med en intervjubok såtillvida som det ger författaren möjlighet att lägga till rätta tolkningen av sitt oeuvre i efterhand. Eagleton och Beaumont är emellertid medvetna om dessa risker och blir sällan eller aldrig storvulna.

Boktiteln The Task of the Critic är ett citat från Walter Benjamin där han menar att kritikerns uppgift är att erbjuda läsaren möjligheten att själv forma sig en åsikt om verket ifråga, snarare än att själv leverera en sådan. Det går alldeles utmärkt att göra detta även efter att ha läst intervjuboken och därför betraktar jag den som synnerligen lyckad.

Ola Sigurdson

 

‣ Se en intervju i flera delar med Terry Eagleton om hans bok Reason, Faith, and Revolution här:

‣ Reason, Faith, and Revolution har recenserats av Ola Sigurdson i GP – klicka hör för att läsa hela anmälan

‣ Samma bok har recenserats bl.a. Av Nina Björk i DN – klicka här för att läsa recensionen

‣ Professor Trond Berg Eriksen skriver uppskattande om boken i Morgenbladet – läs recensionen här

‣ Hör Terry Eagleton föreläsa över ”Faith and reason” vid Yale University:

‣ Fler böcker av Terry Eagleton – klicka här

‣ Böcker av Herbert McCabe – klicka här

 

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).