Range_of_Neanderthals_in_the_Levant

Neandertalarnas utbredning i Levanten (orange) och i övrigt

Kommentera: