Mutade domare, Mondadori och skadestånd

Mondadori
Mondadori
Av ÅKE MALM

Mera problem för Berlusconi utlovades i min förra blogg.

I lördags avkunnades också dom i civilrätten gällande Lodo Mondadori (Oh, alla dessa lodi!) Fininvest dömdes att betala 750 miljoner euro för att företaget mutat domarna i skiljedomstolen i Mondadorifallet. Den som betalade  mutorna var Romadvokaten Cesare Previti men naturligtvis agerade han på Fininvests uppdrag. Och Fininvest är – som alla vet – familjen Berlusconis holdinbolag. I företaget ingår Mediaset med en lång rad dotterföretag i TV-branschen, Italiens största förlag Mondadori och finansbolaget Mediolanum.

För att förstå den här historien måste vi gå tillbaka till 80-talet. Då började plötsligt Berlusconis Fininvest köpa upp aktier i Arnoldo Mondadori Editore. Stora aktierägare var redan Carlo De Benedetti (vid den här tiden också ägare av Olivetti), och familjen Formenton, som var arvingar efter Arnoldo Mondadori.

1988 hade Fininvest skaffat sig en så stor ägarandel att man meddelade att från detta ögonblick ville man inta en aktivare roll i företagets administration. Och vi skall komma ihåg att detta är Italiens största förlagshus. De Benedetti går inte med på Berlusconis krav att själv få sköta företaget. Han ingår därför en allians med familjen Formenton. Det betyder i praktiken att De Benedetti lyckats övertyga Formenton att stödja De Benedetti och att senast 1991 sälja familjens aktier till De Benedetti.

Men i november 1989 byter familjen Formenton plötsligt sida. Detta ger Berlusconi möjlighet att få majoriteten och kunna ta platsen som styrelseordförande från 25 januari 1990. De Benedetti protesterar och hänvisar till det undertecknade avtalet. Efter långa diskussioner och försök till medling enas man om att gå till skiljedom (lodo arbitrale).

Tre domare utses och godkänns av parterna. I juni 1990 kommer första utslaget. De Benedettis avtal är fortfarande fullt giltigt. Därför måste aktierna som tillhörde Formenton återlämnas till De Benedettis egen familjeholding CIR. Berlusconi tvingas lämna styrelsen och stora delar av bolagsledningen ersätts med De Benedettis folk.

Berlusconi och Formenton ger sig dock inte utan vänder sig till Appellationsdomstolen i Rom, som bestämmer att frågan skall avgöras av domstolens första civilrättsavdelning, som leds av Arnaldo Valente och referent är Vittorio Metta. 14 januari 1991 drar sig rätten tillbaka för överläggningar och tio dagar senare avkunnas domen som annullerar den tidigare domen.  Aktierna återvänder till Berlusconi.

De anställda accepterar dock inte utslaget. Det blir massor av gräl och till slut inkallas dåvarande regeringschefen Giulio Andreotti. Han medlar och resultatet blir att Mondadori styckas upp. La Repubblica och l’Espresso går till De Benedetti medan legendariska veckotidningen Epoca, den politiska veckotidningen Panorama och mycket annat blir kvar i Berlusconiledda Mondadori. Som dessutom får 365 miljarder lire i mellanskillnad. (Ca 1,8 miljarder kr i dåtidens penningvärde).

Så går tiden. Efter fyra år börjar ryktena gå och Milanos åklagare blir nyfikna. En tidigare vännina till en av Berlusconis närmaste medarbetare, Stefania Ariosto, berättar att efter vad hon hört Previsi säga var både domare Valente och bisittaren Metta mutade. Hon berättade att hon hört advokat Cesare Previti tala om mutade domare och sett penningbuntar passera från en ficka till en annan under en privat fest.

Åklagarna börjar leta och hittar stora penningsummor som vandrat från Fininvests utländska (och illegala) bankkonton till konton som kontrollerades av Previti och från honom till domaren Metta. Jag skall inte gå in i detalj i dessa penningströmmar. De har noga utretts av Milanoåklagarna och redovisats i flera böcker av Marco Travaglio och andra.

Men plötsligt har Metta oväntat mycket pengar att röra sig med. Han bygger om en lägenhet och köper sig en ny lyxbil. Samtidigt hoppar han av sitt domaryrke och blir advokat på Previtis egen advokatbyrå. I första instansen döms så denne Metta till 13 års fängelse och Previti till elva. Berlusconi frikänns på grund av förmildrande omständigheter. I andra instansen frikänns alla medan i högsta domstolen Previti döms till 1 år och 6 månader medan Metta får 1 år och 9 månader.

Marina och Silvio Berlusconi
Marina och Silvio Berlusconi

I en separat, civilrättslig process, har De Benedetti begärt skadestånd för den skada han drabbades av genom den mutade domstolen. Och nu i lördags föll alltså den domen och Fininvest måste nu betala 750 miljoner euro, cirka 7,7 miljarder kronor.

Detta i all korthet! Och i starkt sammandrag.

–    Jag är chockad, kommenterade Mondadoris styrelseordförande, Marina Berlusconi, densammes förstfödda.
–    En absurd dom där skadeståndsbeloppet är större än vad som begärts, menade Berlusconi.

Eftersom domen är omedelbart verkställbar måste Fininvests advokater nu jobba snabbt. En av de närmaste dagarna får appellationsdomstolen i Milano en begäran att frysa verkställandet, sk inhibition av domen.

Nu kan man fråga sig vad en utbetalning av dryga sju miljarder kr betyder för Fininvest. La Repubblicas ekonomiexpert Giovanni Pons berättar att naturligtvis minskar bolagskapitalet som dock den 31 december 2008 uppgick till 1,1 miljarder euro. Affärerna för de tre sektorerna går alla mycket bra. Även ett krisår som 2008 slutade med en nettovinst på 131 miljoner euro. Visserligen en minskning från föregående års 365 miljoner – men för ett krisår är detta inget dåligt resultat. Den enda förlusten stod fotbollslaget Milan för. Det kostade 60 miljoner euro det året.

Som vanligt gör Berlusconi politik av det hela. När Cicchitto och de andra manar till en stor folklig demonstration för Berlusconi är det detta det handlar om. Åklagare och domare är med i en komplott och vänsterns ”starka krafter” – poteri forti – försöker den här vägen röja väljarnas val ur vägen, protesterar Berlusconi själv.

Morgondagen – tisdag – lär bli en spännande dag…

Åke Malm

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).