Tysklands mörka skugga. Fyra tyska böcker

Av MARGARETA ZETTERSTRÖM Under mina Berlinvistelser brukar jag unna mig nöjet att i bokhandeln ströva långsamt längs hyllorna, kolla efter författarnamn som jag redan känner till men också —…