BLAND SANDSTRÄNDER OCH STORKAR
Johannes Bobrowskis litterära landskap

Anders Björnsson, som rest i den tyskspråkige författaren Johannes Bobrowskis fotspår till Europas mitt, till staden Marjampole i Litauen, reflekterar i en längre essä över hur Bobrowskis författarskap präglats av en värld sammansatt av många olika kulturer, religioner och språk, den slaviska…


Bismarck – en framgångsrik stenhuggare
Christoph Nonn – Bismarck

Otto von Bismarck var obestridligen 1800-talets främste statsman på den europeiska scenen. Han föddes mitt under Wienkongressen, den 1 april 1815, och som Christoph Nonn framhäver i sin nya biografi, kom den Heliga allians som då ingicks mellan segrarmakterna Preussen,…


Första världskriget 1914-2014
Jörn Leonhard – Die Büchse der Pandora

Den 1 augusti 1914 förklarade Tyskland Ryssland krig. De föregående hundra åren hade varit relativt fattiga på krig och krigen som utspelade sig hade blivit kortvariga – man hade gått in för avgörande slag, inte för utnötning. Undantagen var Krimkriget…


Max Weber – Den moderna erans profet
Dirk Kaesler – Max Weber. Preuße, Denker, Muttersohn. Eine Biographie.

Av ANDERS BJÖRNSSON Max Weber var ungefär jämnårig med det tyska kejsarriket. När det grundades i januari 1871 hade han ännu inte fyllt sju och han överlevde det med…


Medel mot ”realitetsblindhet”
Christa Wolf – Ein Tag im Jahr im neuen Jahrhundert

Av ANDERS BJöRNSSON Dagboken, journalen är ett normalt arbetsredskap för en författare; som vi vet händer det att sådana blir utgivna, ibland också under författarens levnad. Den kan…